OSB AKADEMİSİ'NİN YENİ WEB SAYFASI YAYINA BAŞLADI - OSBÜK - OSBÜK

OSB AKADEMİSİ’NİN YENİ WEB SAYFASI YAYINA BAŞLADI

28-03-2016

Günümüz iş dünyasına yaşadığımız bilgi devriminin kabul ettirdiği en önemli etken “hayatta değişmeyen tek şeyin değişim olduğu” düşüncesidir. Değişim; insan hayatının her evresinde hem de insanın var olduğu her yerde, dolayısıyla iş dünyasında da zamana meydan okumakta ve insanoğlu her an yeni bir olay, yeni bir teknoloji, vb. ile karşı karşıya kalmaktadır. Dolayısıyla bu süreç içerisinde ayakta kalabilmek için ilgi ve değerler, bilgi ve beceriler ile kurumsal kavramlarda yaşanan hızlı değişime uyum sağlamak gerekmektedir. Değişime ayak uydurabilmenin en önemli yolu ise eğitim faaliyetleridir. Kurumlar eksik gördükleri alanlarını eğitim ile karşılamaya çalışmakta ve bu sebeple hizmet içi eğitim kavramı ön plana çıkmaktadır.

Hizmet içi eğitimdeki amacımız; OSB’lerdeki, Bölge Müdürleri ve İdari-Teknik personelinin mesleğe uyum, meslekte ilerleme ve gelişme ihtiyaçlarını karşılayan her türlü eğitim-öğretim faaliyetidir. Dolayısıyla, “hizmet içi eğitim, yaşam boyu eğitimin içinde yer alan bir alt süreç” olarak nitelendirilebilir.

OSB’lerimizin, kurumsal yapılarını güçlendirmek amacıyla, OSB çalışanlarına çeşitli alanlarda verilen hizmet içi eğitimlerimiz “OSB AKADEMİSİ” çatısı altında toplanarak, yoğun talep edilen konulara göre planlanarak devam etmektedir.

OSB AKADEMİSİ’nin www.osbakademisi.org web sayfasına OSBÜK web sayfası üzerindeki menüden ulaşabilirsiniz.