“OSB AKADEMİSİ”NDE İLK DERSİ OSBÜK BAŞKANIMIZ SN. NURETTİN ÖZDEBİR VERDİ - OSBÜK - OSBÜK

“OSB AKADEMİSİ”NDE İLK DERSİ OSBÜK BAŞKANIMIZ SN. NURETTİN ÖZDEBİR VERDİ

09-04-2013

Günümüz iş dünyasına yaşadığımız bilgi devriminin kabul ettirdiği en önemli etken “hayatta değişmeyen tek şeyin değişim olduğu” düşüncesidir. Değişim; insan hayatının her evresinde hem de insanın var olduğu her yerde, dolayısıyla iş dünyasında da zamana meydan okumakta ve insanoğlu her an yeni bir olay, yeni bir teknoloji, vb. ile karşı karşıya kalmaktadır.

Dolayısıyla bu süreç içerisinde ayakta kalabilmek için ilgi ve değerler, bilgi ve beceriler ile kurumsal kavramlarda yaşanan hızlı değişime uyum sağlamak gerekmektedir. Değişime ayak uydurabilmenin en önemli yolu ise eğitim faaliyetleridir. Kurumlar eksik gördükleri alanlarını eğitim ile karşılamaya çalışmakta ve bu sebeple hizmet içi eğitim kavramı ön plana çıkmaktadır.

Hizmet içi eğitimdeki amacımız; OSB’lerdeki, Bölge Müdürleri ve İdari-Teknik personelinin mesleğe uyum, meslekte ilerleme ve gelişme ihtiyaçlarını karşılayan her türlü eğitim-öğretim faaliyetidir. Dolayısıyla, “hizmet içi eğitim, yaşam boyu eğitimin içinde yer alan bir alt süreç” olarak nitelendirilebilir.

Bu amaç doğrultusunda kurulan “OSB AKADEMİSİ” nin ilk programı Enerji Uzmanları Derneği (EUD) ve Energy Management Institute (EMİ) işbirliğinde yapılan Enerji Piyasası Eğitimi nin ilk grubu, iki günlük eğitimini 4-5 Nisan 2013 tarihlerinde başarıyla tamamlamışlardır.

OSB AKADEMİSİ’ nin ilk dersi OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nurettin ÖZDEBİR tarafından verildi. ÖZDEBİR; katılımcılara yapmış olduğu konuşmasında, cari açığın 54 milyar dolarının enerji ithalatından kaynaklandığını hatırlatarak, “Türkiye enerji bağımlısı bir ülke. Enerji kaynaklarının yüzde 74’nü ithal ediyoruz. Bu yüzden enerjiyi son derece verimli kullanmamız gerekiyor” dedi.

Elektrik Piyasası Kanunu ile enerjinin temin ve dağıtımında elektrik piyasasına yeni düzenlemeler getirildiğini belirten ÖZDEBİR, Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde kendi enerjisini üreten sanayi bölgeleri olduğuna dikkat çekerek, ‘‘Sanayileşmenin daha eski olduğu OSB’ler genellikle kurumsal yapısını oluşturmuş ve sanayicilerin yönlendirmeleriyle enerji yönetimini daha verimli yapma çabası içinde olmuşlardır. Ama yeni kurulan OSB’lerde enerji mevzuatı bilgisi ve teknik açıdan ciddi eksikler var. Bu eksikler OSB’leri olumsuz etkilemektedir. Kurduğumuz bu akademideki eğitimlerle bu eksikleri gidermeye çalışacağız. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu eğitim programıyla ayrıca enerjinin verimli kullanılması konusu da en önemli başlıklarımızdan biri olacak’’ diye konuştu.

Elektrik piyasasının enine boyuna irdelendiği iki gün süren eğitimlerin sonunda, katılımcıların düşüncelerinin, önerilerinin tespit edilmesi ve gelecekteki eğitimlerin planlanmasına, geliştirilmesine ve verimliliğin artırılmasına yönelik katkı sağlanılması düşüncesiyle anket formları dağıtılmıştır.

Anket sonuçlarının değerlendirilmesinde ise OSBÜK olarak OSB AKADEMİSİ kurulmasının doğru bir karar olduğu teyit edilmiştir. “OSB AKADEMİSİ” nin ilk grubunun Elektrik Piyasası Eğitimleri tamamlandıktan sonra yapılan törenle katılımcılara sertifikalar verilmiştir.

“OSB AKADEMİSİ” ikinci grup eğitimleri 11-12 Nisan 2013 tarihinde ve son grup eğitimleri ise 18-19 Nisan 2013 tarihlerinde yapılacaktır. OSB AKADEMİSİ kapsamında yürütülen eğitim faaliyetlerine farklı zaman ve konularda devam edilecektir.

Dosya 1
Dosya 2Dosya 3Dosya 4
Dosya 5
Dosya 6