OSB AKADEMİSİ “TSE SİSTEM KALİTE BELGELERİ EĞİTİMLERİ” DEVAM EDİYOR - OSBÜK - OSBÜK

OSB AKADEMİSİ “TSE SİSTEM KALİTE BELGELERİ EĞİTİMLERİ” DEVAM EDİYOR

22-04-2013

Dünyada ve ülkemizde yaygın olarak kullanılan Sistem Kalite Belgeleri; gerekli sistemini kurup sürekliliğini sağlayan her türlü yönetim organizasyonlarında verimlilik ve kaliteyi arttırmaktadır.
Bu amaçla, ulusal ve uluslararası arenada boy gösteren OSB’lerimize öncelikli olarak kazandırılması planlanan Sistem Kalite Belgeleri OSB’lerimize gönderilen anket formu sonuçlarına göre tespit edilmiş ve gelen sonuçlara göre, yetkili Milli Kuruluşumuz olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile protokol imzalanmıştır.

Bu çerçevede, OSB AKADEMİSİ, Sistem Kalite Belgeleri Eğitim programları;

– TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi,
8-10 Mayıs 2013 tarihlerinde (3 gün) 200-TL,

– TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi,
29-31 Mayıs 2013 tarihlerinde (3 gün) 200-TL,

– TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
5-7 Haziran 2013 tarihlerinde (3 gün) 200-TL,

– TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimi,
13-14 Haziran 2013 tarihlerinde (2 gün) 130-TL,
şeklinde belirlenmiş olup, öğle yemekleri OSBÜK tarafından ikram edilecektir.

Söz konusu eğitimlere katılmak isteyen OSB’lerimiz ekte bulunan KATILIM FORMU’ nu doldurarak katılım ücretinin ödendiğini gösterir dekont ile birlikte 3 Mayıs 2013 tarihine kadar info@osbuk.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3