“OSB AKADEMİSİ” İLK DERS ZİLİ 4 NİSAN'DA ÇALIYOR!!! - OSBÜK - OSBÜK

“OSB AKADEMİSİ” İLK DERS ZİLİ 4 NİSAN’DA ÇALIYOR!!!

25-03-2013

Kuruluşundan bu güne kadar, toplu eğitim programları, enerji zirvesi, çevre zirvesi, eğitim zirvesi gibi toplantılarla OSB’ler ve OSB çalışanlarına hizmet veren OSBÜK Yönetim Kurulu, eğitim konusunda önemli bir karar daha alarak; OSB çalışanlarına “OSB AKADEMİSİ” adı altında azami 30’ar kişilik gruplar halinde bireysel eğitim programları yapılmasını kararlaştırmıştır.

OSB AKADEMİSİ ile hedeflenen amaç, ülkemiz ekonomisinin lokomotifleri Organize Sanayi Bölgelerimizin idari birimleri olan, OSB Bölge Müdürlüklerinde görev yapan başta Bölge Müdürleri ve personellerinin yani işin mutfağındaki ekibin bilgi ve becerilerinin arttırılarak OSB Müdürlüklerinin standartlarını yükseltip, verilen hizmetlerin en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamaktır.

OSB personelinin eğitimi bir anlamda kurumsal hizmet içi eğitim modelidir. Projede önemli bir etken de verilecek eğitimlerin ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşların uzman ve akademisyenleri tarafından verilmesidir.
Yapılan eğitim toplantılarında farklı bölgelerin deneyim ve tecrübeleri masaya yatırılırken adeta beyin fırtınası etkisi oluşacaktır.

İşte bu amaçlar ışında; 4628 sayılı kanunu yürürlükten kaldırarak elektrik piyasasına yeni bir düzenleme getiren Elektrik Piyasası Kanunu’nun TBMM’de kabul edilmesi, enerji temin ve dağıtımındaki kararların OSB ve katılımcılarını çok yakından ilgilendirmesi sebebi ile OSB Akademisi’nin ilk eğitim konusu elektrik piyasası olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu eğitim planlaması ve katılım listesi başvuru sırası ve sayısına göre planlanacağından başvuruların EN GEÇ 2 NİSAN 2013 Salı günü akşamına kadar yapılması gerekmektedir.
Bilgilerinize sunar, zaman zaman değişik konularda eğitim programları düzenleyecek olan “OSB AKADEMİSİ” nin OSB’ler ve çalışanlarına hayırlı olmasını dileriz.

Not: Bu program 04-05 Nisan 2013, 11-12 Nisan 2013 ve 18-19 Nisan 2013 tarihlerinde 30’ar kişilik üç ayrı grup halinde OSBÜK eğitim salonunda (Tunus Caddesi 5/4 – Bakanlıklar /Ankara) yapılacaktır.
Bu Eğitim OSBÜK- Enerji Uzmanları Derneği ve EMİ (Energy Management Institute) işbirliği ile organize edilmektedir.

Programa ilişkin eklere aşağıda ki linklerden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3