Organize Sanayi Bölgesi Organlarına Ödenecek Huzur Hakkı Konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Yazısı - OSBÜK - OSBÜK

Organize Sanayi Bölgesi Organlarına Ödenecek Huzur Hakkı Konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Yazısı

20-05-2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün 20/05/2020 tarih ve E.1590319 sayılı “Organize Sanayi Bölgesi Organlarına Ödenecek Huzur Hakkı” konulu yazısı ekte sunulmuştur.


Organize Sanayi Bölgesi Organlarına Ödenecek Huzur Hakkı