Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisi Hakkında Karar - OSBÜK - OSBÜK

Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisi Hakkında Karar

02-11-2018

Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisi Hakkında Karar, Resmi Gazete’nin 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Söz konusu Karara aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.

 

⇒ 300 SAYILI KARAR 31.10.2018