ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI - OSBÜK - OSBÜK

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

10-07-2017


Sayın OSB Temsilcimiz;

Organize Sanayi Bölgelerimizi çok yakından ilgilendiren ve kamuoyunda Üretim Reform Paketi olarak adlandırılan “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’nin 1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girdiği malumunuzdur.

Söz konusu Üretim Reform Paketi ile 4562 Sayılı OSB Kanununda birçok köklü değişiklik yapılmış olup, bu doğrultuda “OSB Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” hazırlık çalışmaları kuruluşumuzca başlatılmıştır.

Bu kapsamda, OSB Uygulama Yönetmeliğine ilişkin görüş ve önerilerinizin Word formatında ekli görüş formuna işlenerek 21 Temmuz 2017 Cuma gününe kadar, info@osbuk.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Saygılarımızla.

OSBÜK


EKLER:

Üst Yazı

Görüş Formu