ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETENİN 8 EKİM 2011 TARİH VE 28078 SAYILI NÜSHASINDA YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR - OSBÜK - OSBÜK

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETENİN 8 EKİM 2011 TARİH VE 28078 SAYILI NÜSHASINDA YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

10-10-2011

OSB Uygulama Yönetmeliğinin 5., 35., ve 101. maddelerinde değişiklik yapan OSB Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetenin 8 Ekim 2011 tarih ve 28078 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürülüğe girmiştir.

Ekler:

1. OSB Uygulama Yönetmeliği (8.10.2011 tarihli son hali)
2. Değişiklik Yönetmeliği

Dosya 1
Dosya 2