ÖNEMLİ VE SÜRELİ DUYURU! - OSBÜK - OSBÜK

ÖNEMLİ VE SÜRELİ DUYURU!

19-06-2008

19.06.2008

Sayı: OSBÜK. GS.2008/0721

………………………… OSB
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

OSB Üst Kuruluşu olarak yetkili makamlara sunulacak bir rapora ve TSE ile yapılacak müşterek çalışmalara veri olması için Türkiye’deki OSB’lerin ilişikte sunulan tabloda belirtilen Belgeler ile ilgili bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bölgeniz ile ilgili bilgilerin ekli tabloda doldurularak acilen 20.06.2008 tarihi mesai saati sonuna kadar faks (0312 419 27 00) veya elektronik posta (yasemen@osbuk.org) ile gönderilmesini rica ederiz.
Saygılarımızla,

OSB ÜST KURULUŞU

Dosya 1