ÖNEMLİ VE SÜRELİ DUYURU! - OSBÜK - OSBÜK

ÖNEMLİ VE SÜRELİ DUYURU!

19-07-2008

Ankara Sanayi Odası’nın geleneksel olarak yaptığı “Beşinci Ankara OSB Başkanlar Toplantısı” Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ ın teşrifleri ile 02.07.2008 tarihinde yapılmış ve söz konusu toplantı sonrası Sayın Bakanımızın talimatları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığında OSB’lerin enerji ile ilgili sorunlarının görüşüldüğü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, BOTAŞ, TEDAŞ, TEİAŞ yetkililerinin katıldığı bir toplantı düzenlenmiştir.

Önümüzdeki günlerde tekrar yapılması kararlaştırılan toplantıda görüşülecek konulara esas olmak üzere OSB’LERİN ENERJİ DURUMLARINI GÖSTERİR KAPSAMLI BİR RAPOR hazırlama görevi OSBÜK’e verilmiştir.

Bu amaçla hazırlanarak ilişikte sunulan ANKET FORMU’nun ve Bölgenizce enerji konusunda tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 30.07.2008 tarihine kadar OSBÜK’ e faks (0312 41927 00) veya e-posta (yasemen@osbuk.org) yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Dosya 1