ÖNEMLİ DUYURU...! - OSBÜK - OSBÜK

ÖNEMLİ DUYURU…!

03-08-2012

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 25 Nisan 2012 tarih ve 1310 sayılı Genelgesinde Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmesi aşamasında SGK ’dan İlişiksizlik Belgesi talep edilip, edilmeyeceği hususunda tereddüt hasıl olmuştur.

Bu husus Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 11 Temmuz 2012 tarih ve 2290 sayılı ilgi yazıları ile değerlendirilmiş olup, Yapı Kullanma İzin Belgesi başvurularında 5510 sayılı SGK Kanunu gereği Sosyal Güvenlik Kurumundan, İlişiksizlik Belgesinin aranmasının zorunlu olduğu bildirilerek ilgili yazı fotokopisi ilişikte sunulmuştur.

Dosya 1