ÖNEMLİ DUYURU! OSB YÖNETİCİLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 18-19 ARALIK 2008 'DE TOBB TOPLANTI SALONUNDA ANKARA' DA YAPILIYOR - OSBÜK - OSBÜK

ÖNEMLİ DUYURU! OSB YÖNETİCİLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 18-19 ARALIK 2008 ‘DE TOBB TOPLANTI SALONUNDA ANKARA’ DA YAPILIYOR

03-12-2008

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mahmut YILMAZ tarafından 31 Ekim-1Kasım 2008 tarihlerinde Antakya da yapılan “OSB Yöneticileri Eğitim Toplantısı” açılış konuşmasında; “4562 sayılı OSB Kanununda değişiklik yapılan 5807 sayılı Kanuna göre OSB Uygulama Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmadan önce, bütün OSB yöneticilerinin davet edileceği bir toplantıda söz konusu yönetmeliğin bütün hükümlerinin gözden geçirilerek OSB’lerin ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir değişiklik yapılması” talebinde bulunulmuş ve bu talep Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sayın Zafer ÇAĞLAYAN tarafından memnuniyetle karşılanmasına üzerine çok sayıda OSB temsilcisinin sık sık toplanmasının güçlüğü dikkate alınarak; OSB Uygulama Yönetmeliğinde yapılması düşünülen değişiklikler ile gerekçelerinin değerlendirilmek üzere OSB Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bölge Müdürü ve ilgili personelin katılabileceği toplantı;

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi GÜLER’ in 2008 yılının “Enerji Verimliliği Yılı” olması hazırlanan “Enerji Verimliliği” ve “Enver Motor Hareketi” sunumu,

-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının 5510 sayılı Kanuna Göre Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları ve Pirim Teşvikleri

konulu özel bilgi sunumu ile birlikte 18-19 ARALIK 2008 tarihlerinde TOBB Toplantı Salonunda (Atatürk Bulvarı 149 Bakanlıklar-ANKARA) yapılacaktı

Bu sebeple; toplantıya katılacak Bölgeniz temsilcilerinin en geç 4 Aralık 2008 tarihi mesai saati sonuna kadar bildirilmesini ve toplantıda dile getirilecek OSB Uygulama Yönetmeliği değişiklik önerilerinin rapor halinde toplantı günü OSBÜK görevlilerine teslim edilmesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,
OSBÜK

Dosya 1