ÖNEMLİ DUYURU! ELEKTRİK DAĞITIM BEDELLERİNİN 31 EKİM 2008 TARİHİNE KADAR EPDK'YA BİLDİRİLMESİ GEREKLİDİR - OSBÜK - OSBÜK

ÖNEMLİ DUYURU! ELEKTRİK DAĞITIM BEDELLERİNİN 31 EKİM 2008 TARİHİNE KADAR EPDK’YA BİLDİRİLMESİ GEREKLİDİR

05-11-2008

4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası, “Lisans sahibi OSB tarafından, onaylı sınırları içerisinde yıllık olarak uygulanacak dağıtım bedeli önerisi, bu yönetmeliğin ekindeki Tablo-1’e uygun olarak her yıl Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak Kurul onayı alınmak üzere Kuruma sunulur.” hükmü gereği lisans sahibi OSB’lerin 2009 yılına ait elektrik dağıtım bedeli önerisini en geç 31 Ekim 2008 tarihine kadar Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)’na sunulması gereklidir.
Bilgilerinize sunulur.