ÖNEMLİ DUYURU! - OSBÜK - OSBÜK

ÖNEMLİ DUYURU!

14-12-2012

Resmi Gazete’nin 07.12.2012 tarih ve 28490 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren 420 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan dağıtım lisansı alan elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerine ve Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliklerine Tebliğde belirtilen usul ve esaslar dahilin de; elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerini Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilme zorunluluğu getirildiği malumunuzdur.

Gelir İdaresi Başkanlığınca BTRANS abonelik işlemlerine yetki verilebilmesi ve şifre alınması için ekteki formda belirtilen bilgileri doldurarak, antetli kağıda dilekçe olarak yazıp, en kısa sürede 0-312-3021552 nolu telefona fakslanması, btarns@gelirler.gov.tr adresine e-posta gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.

Dosya 1