“ÖLÇEMEZSEK BİLEMİYORUZ, BİLEMEZSEK YÖNETEMEYİZ” - OSBÜK - OSBÜK

“ÖLÇEMEZSEK BİLEMİYORUZ, BİLEMEZSEK YÖNETEMEYİZ”

26-08-2021

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), OSB’lerdeki verilerin anlık izlenebileceği Enerji İzleme Sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Ölçüm altyapısı olmayan işletmedeki OSB’lerle yapılan toplantıda Enerji İzleme Sistemi katılımcılara anlatılırken, toplantının açılış konuşmasında OSBÜK Elektrik ve Enerji Verimliliği Komisyonu Koordinatörü İlhan Metin, enerjinin takip edilmesinin önemine değinerek “Ölçemezsek bilemiyoruz, bilemezsek yönetemeyiz. Onun için enerjinin anlık takip edilmesi, kaynak israfının ortadan kaldırılması çok önemli” dedi.

Bilgilendirme toplantısının çok önemli olduğunu ifade eden OSBÜK Elektrik ve Enerji Verimliliği Komisyonu Koordinatörü İlhan Metin, Sistemin kurulma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. OSB’lerdeki enerji altyapısının izlenmesi için yapılan çalışmaların başarı ile yürütüldüğüne vurgu yapan Metin, OSBÜK çatısı altında enerjinin takip edilmesine ilişkin şunları söyledi: “Ölçemezsek yönetemiyoruz yönetemiyorsak da bilemiyoruz. Bunların ölçülebilmesi, birtakım kaynak israfının ortadan kaldırılması, gereksiz yatırımların bertaraf edilmesi, farklı yazılımlar, yanlış uygulamaların önüne geçilmesi ve ortak bir paydada buluşularak tüm OSB’lerdeki öncelikli olarak elektrik tüketimlerinin ve etap etap üretimlerinin izlenebileceği, daha sonraki aşamalarda ise su, doğalgaz gibi tüketimlerimizin de görüleceği, ondan sonra da sektörel bazda OSB içerisindeki katılımcıların sektörel ayrımlarda tüketimlerinin ne olacağı, nasıl yönetilebileceğini ortak lisana toplamamız gerekiyordu.”

Enerji İzleme Sisteminin kurulması ve devreye alınması süreçlerinin anlatıldığı toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanması ile devam etti.