MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2010 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ RESMİ GAZETENİN 1 NİSAN 2010 TARİH VE 27539 SAYILI NÜSHASINDA YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ - OSBÜK - OSBÜK

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2010 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ RESMİ GAZETENİN 1 NİSAN 2010 TARİH VE 27539 SAYILI NÜSHASINDA YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

01-04-2010

Yapı Kullanma İzin Belgesi alacak tesislerin Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) almaları zorunlu pirim borcu olmadığını gösterir belgenin düzenlenmesi sırasında asgari prim hesabında kullanılan ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından 1 Nisan 2010 tarih ve 27539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010 yılı “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” i ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Dosya 12010_yili_yapi_yaklaŞik_bİrİm__malİyetlerİ_hk._teblİĞ