MEVZUAT SİSTEMİNDE OSBLERİN YERİ - OSBÜK - OSBÜK

MEVZUAT SİSTEMİNDE OSBLERİN YERİ

30-03-2008

OSBÜKten yeni bir hizmet. Türk Hukuk Sistemi içinde olup halen yürülükte bulunan Kanunlar, Yönetmelikler, Tebliğler, Sirkülerler, Genelgeler, Bakanlar Kurulu Kararları, Yargıtay ve Danıştay Kararlarının tamamı taranarak içinde ´ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ´ ismi geçenler seçilerek gruplar halinde düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelere ulaşmak için ´Mevzuat´ sayfasını ziyaret ediniz.