KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ - OSBÜK - OSBÜK

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

30-03-2008

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği; tebliğ taslağında bulunan OSB kira gelirlerinden %20 stopaj kesilmesi hususundaki önerinin kaldırılması ve OSBlerin kurumlar vergisi ve stopaj yönünden muaf olduğunu bildiren açık bir hüküm konulması yönündeki girişimler, önerileri ve takiplerimiz sonucu gelinebilinen son nokta olarak 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kurumlar Vergisi Genel Tebliği