Kurumlar Vergisi Genel Tebliği; tebliğ taslağında bulunan OSB kira gelirlerinden %20 stopaj kesilmesi hususundaki önerinin kaldırılması ve OSBlerin kurumlar vergisi ve stopaj yönünden muaf olduğunu bildiren açık bir hüküm konulması yönündeki girişimler, önerileri ve takiplerimiz sonucu gelinebilinen son nokta olarak 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kurumlar Vergisi Genel Tebliği - OSBÜK - OSBÜK

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği; tebliğ taslağında bulunan OSB kira gelirlerinden %20 stopaj kesilmesi hususundaki önerinin kaldırılması ve OSBlerin kurumlar vergisi ve stopaj yönünden muaf olduğunu bildiren açık bir hüküm konulması yönündeki girişimler, önerileri ve takiplerimiz sonucu gelinebilinen son nokta olarak 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

30-03-2008

30 Ocak 2007 tarih ve 26419 sayılı Resmi Gazete?de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ? Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standard Tebliği? ne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve OSBÜK? ün ortaklaşa düzenlediği ve Türkiye İstatistik Kurumu yetkililerinin eğitimci olarak katıldığı Ulusal Adres Veri Tabanı ve Yapı Belgeleri Uygulamaları konulu ?OSB Yöneticileri Eğitim Programı? 26?27 Nisan 2007 tarihinde Sanayi Bakanlığı Konferans Salonunda 161 OSB? den 215 temsilcinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Toplantı TÜİK Başkan Yardımcısı Sayın A. Ömer TOPRAK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürü Sayın Ramazan YILDIRIM? ın açılış konuşmaları ile başladı. Eğitimin ilk günü açılış konuşmaları sonrasında OSB?lerde Ulusal Adres Veri Tabanı Uygulamaları konusu ikinci günde ise web üzerinden Yapı Belgeleri Ruhsatlarının düzenlenmesi konuları işlenmiştir. Ayrıca karşılıklı soru ve cevaplar ile eğitim konuları tartışılmıştır. 31.01.2007 tarihinden itibaren tebliğ gereği YENİ sistem UYGULAMAYA BAŞLAMIŞ OLUP söz konusu uygulama İÇİN SON TARİH 01.07.2007?DİR. OSBÜK

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3
Dosya 4
Dosya 5
Dosya 6
Dosya 7
Dosya 8
Dosya 9
Dosya 10
Dosya 11