'IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ' 25-28 MAYIS 2016 TARİHLERİNDE BURSA'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK - OSBÜK - OSBÜK

‘IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ’ 25-28 MAYIS 2016 TARİHLERİNDE BURSA’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

05-05-2016

İstanbul Tuzla’da 20 Mart 2006 tarihinde toprağa gömülmüş zehirli olduğu iddia edilen atık maddelerle dolu yüzlerce varilin bulunması üzerine başlatılan hummalı bir çalışma sonucu hazırlanarak 26.04.2006 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşan 5491 sayılı Kanun ile; 2872 sayılı Çevre Kanununda bazı değişiklikler yapılmış ve söz konusu değişikliklerle Organize Sanayi Bölgelerine başta atık su arıtma tesisi yapma ve işletme yükümlülüğü olmak üzere pek çok görev ve sorumluluklar yüklenmiştir.

OSB’lerin söz konusu görev ve sorumlulukları ikincil mevzuatlarla kapsamlı bir şekilde ortaya çıkmış ve 24.06.2007-26562 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıkları Yönetmeliği ile “Sanayi tesisleri ambalaj atıklarını belediyelerin atık yönetim sistemine bedelsiz olarak teslim edecekler…” hükmü yürürlüğe girmiş ve söz konusu hükmün sanayicilere olumsuz etkileri hukuki yollarla giderilememiştir.

Bunun üzerine OSBÜK Yönetim Kurulu, çevre mevzuatı ve uygulamalarından kaynaklanan tüm sorunların ve çözüm yollarının değerlendirileceği “OSB ÇEVRE ZİRVESİ” adı altında bir toplantı düzenleme kararı almış ve 19-20 Şubat 2010 tarihinde Çevre Bakanı ve Bakanlık Yöneticilerinin katılımı ile Antalya da yapılan ilk Zirve gerçekleştirilmiştir.

İlk Zirve’nin olumlu sonuçları dikkate alınarak 24-25 Şubat 2011 tarihinde Antalya’da II. OSB Çevre Zirvesi, 28 Nisan 2012 tarihinde Trabzon da III. OSB Çevre Zirvesi gerçekleştirilmiştir.

Konuyu tekrar görüşen Yönetim Kurulumuz; son Zirve’den bu yana 4 yıllık bir sürenin geçmesi ve pek çok çevre sorunlarının birikmesi sebebiyle 25-28 MAYIS 2016 tarihlerinde BURSA’da “IV.OSB ÇEVRE ZİRVESİ” nin yapılmasına karar vermiştir.

Bölgeniz Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeleri ve Bölge Müdürlüğü Çalışanlarının Zirve’ye iştiraklerini ve ekli katılım formunun 30.04.2016 tarihine kadar gönderilmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Söz konusu zirveye ilişkin dokümanlara aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3
Dosya 4