İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 10.08.2005 TARİH VE (25902) SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI - OSBÜK - OSBÜK

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 10.08.2005 TARİH VE (25902) SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

30-03-2008

5393 sayılı Belediye Kanunu?nun 85/h. maddesi ile 4562 sayılı OSB Kanunu?nun 4. maddesinii 6. fıkrasını değiştiren hüküm ile OSB?lere verilen yetki 10.08.2005 tarih ve (25902) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ´İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik? ile uygulamaya geçti. -4562/4.(6) ? YÜRÜRLÜĞE GİREN MEVZİİ İMAR PLANINA GÖRE ARAZİ KULLANIMI, YAPI VE TESİSLERİN PROJELENDİRİLMESİ, İNŞASI VE KULLANIMI İLE İLGİLİ RUHSAT VE İZİNLER İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI OSB TARAFINDAN VERİLİR VE DENETLENİR. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ VERİLMESİ SIRASINDA İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATINA İLİŞKİN HARÇLAR, OSB TARAFINDAN TAHSİL EDİLEREK İLGİLİ BELEDİYE VEYA İL ÖZEL İDARESİ HESABINA YATIRILIR. ?- İlgili yönetmeliği Mevzuat sayfasında bulunan Yönetmelikler başlığı altında bulabilirsiniz.