İSTANBUL SANAYİ ODASI 2009 YILI İLK VE İKİNCİ 500 BÜYÜK KURULUŞ LİSTELERİNİ YAYIMLADI - OSBÜK - OSBÜK

İSTANBUL SANAYİ ODASI 2009 YILI İLK VE İKİNCİ 500 BÜYÜK KURULUŞ LİSTELERİNİ YAYIMLADI

01-09-2010

İstanbul Sanayi Odası Temmuz ayı Meclis toplantısında “İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın 2009 Yılı Sonuçlarını ” değerlendirdi ve listeleri açıkladı:
42 yıldır aralıksız olarak hazırlanan ve Türkiye ekonomisindeki dinamiklerin aynası olan sonuçlar 2009’daki makro ekonomik ortamınTürkiye sanayisi üzerinde nasıl bir etki yarattığını göstermektedir:
– Türkiye ekonomisinin %4,7 oranında küçüldüğü,
-İSO 500’de satışların da önemli ölçüde küçüldüğü,
-İSO 500 içinde 485 özel, 15 de kamu kuruluşunun yer aldığı 2009 yılında bir önceki yıla göre üretimden satışlar, sabit fiyatlarla özel kuruluşlarda %14,9, kamu kuruluşlarında da %0,2 oranında azalmış olduğunu,
-2009 yılında Türkiye ekonomisinde en göze çarpan olumsuzluklardan ikisinin istihdam ve ihracattaki düşüş olduğunu ve bu olumsuzluklar İSO 500 araştırmamızın sonuçlarına da yansımış ve 2009 yılında İSO 500’ün ihracatı, Türkiye ihracatındaki %22’lik düşüşün de üzerinde bir oranla %31,7 oranında azaldığını,
-İstihdamdaki düşüşün %5,1 oranında olduğu,
-Kriz yılı 2009’da İSO 500’de satışlar, ihracat ve istihdam düşerken, daha önceki krizlerden farklı olarak, karlılık, katma değer ve mali yapı iyileştiği,
-Vergi öncesi dönem karı, 2009’da bir önceki yıla göre, sabit fiyatlarla özel kuruluşlarda %8, kamu kuruluşlarında da %19,5 oranında arttığı,
-Dönem kar ve zarar toplamı ise bir önceki yıla göre, yine sabit fiyatlarla, özellerde %23,3 kamuda da %83,3 oranında arttığını,
-Dönem karı, dönem kar ve zarar toplamı büyürken, dönem zararı önemli ölçüde küçüldüğünü,
-Karlılıktaki artış doğal olarak katma değeri de artırtıdığını,
-İSO 500 genelinde katma değerdeki artışta, kamu kuruluşlarındaki katma değer artışı etkili olduğu ve 2009’da net katma değer, özel sanayi kuruluşlarında sabit fiyatlarla %2,5 azalırken, kamudaki %80,2’lik artışın etkisiyle İSO 500 genelinde bir önceki yıla göre net katma değer artışı %4,9 olarak gerçekleştiği,
-2009 yılında, daha önceki kriz yıllarından farklı olarak, İSO 500’de mali yapıda da iyileşme kaydedildiğini; özel kuruluşlarda 2008 yılında %54,4 olan toplam borç oranı, 2009’da %50,9’a gerilemiş, öz kaynak payı ise %45,6’dan %49,1’e yükseldiğini,
-2009 yılında İSO 500 genelinde toplam borçların %4,7 oranında azaldığı, öz kaynakların %9,8 oranında arttığını
özetlemektedir.
Ayrıca 2009 sonuçları, 2008’e kıyasla olumlu olmakla birlikte, 2001 sonrası dönemin en olumlu yılı olan 2007 yılının oldukça gerisinde olduğunu,İSO 500’ün kümülatif gelir tablosunu incelediğinde; 2009’da karlılıktaki artış ve mali yapıdaki iyileşmede en önemli etkenin, 2009’da finansman giderlerinin 2008’e göre büyük ölçüde azalmasının etkili olduğu görülmektedir.
2009’da İSO 500 genelinde, ödenen faizler bir önceki yıla göre yaklaşık %25, toplam finansman giderleri ise %48 oranında azalmış, yine kümülatif gelir tablosuna göre, İSO 500’de net satış hasılatı içinde, 2008 yılında %84,4 olan maliyet payı ise 2009’da %83,2’ye gerilemiştir. Sanayi kuruluşlarında maliyetler bir önceki yıla göre nispeten düşmüş ve 2009 yılında emtia fiyatlarında dünya genelinde gerçekleşen düşüşün etkisi olmuştur.

Dosya 1