İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ HUKUKU UYGULAMALARI EĞİTİMİ YAPILDI - OSBÜK - OSBÜK

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ HUKUKU UYGULAMALARI EĞİTİMİ YAPILDI

21-04-2016

“OSB Akademisi” eğitimleri kapsamında, OSB temsilcilerine “İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Hukuku Uygulamaları Eğitimi” verildi. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) bünyesindeki “OSB AKADEMİSİ”; OSB’lerin, kurumsal yapılarını güçlendirmek amacıyla, OSB çalışanlarına farklı alanlarda verilen hizmet içi eğitimlerine “İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Hukuku Uygulamaları Eğitimi” ile devam etti.

OSB yöneticileri, sanayi kuruluşlarının yöneticileri, kobi sahipleri ve yöneticileri “İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Hukuku Uygulamaları Eğitimi” ile 4857 sayılı İş Kanunu ve 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre personel özlük, görev tanımları, işçi – iş veren ilişkileri, iş veren – devlet ilişkileri arasında yer alan uygulamaların Kanun, Yönetmelik ve uygulamalar çerçevesinde yeknesaklığın sağlanması ile düzenli bir şekilde yerine getirilmesi için verilen eğitime OSB’ler büyük ilgi gösterdi.

OSB’lerin insan kaynakları uygulamalarında karşılaşacakları muhtemel hukuksal problemleri mevzuata ilişkin gelişmeler ışığında nasıl ele alacakları ve geliştirmeleri gereken çözümsel alternatifler konusunda katılımcıları Av. Ali ATICI ve Av. Çağdaş DAĞLI bilgilendirdi. “İşe Giriş Öncesi ve İşe Girişte İnsan Kaynakları Uygulamaları”, “İş Sözleşmesinin Yürürlükte Olduğu Dönem”, “İş Sözleşmesinin Sona Ermesi”, “Doğru Kayıt Oluşturma Yöntemleri”, “4857 Sayılı Kanun Uygulamasında İdari Para Cezaları” “İş Kazaları”, konularında katılımcılara bilgiler verildi.

15-16 Nisan 2016 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen OSB Akademisi eğitimlerinin son gününde katılımcı yüzü aşkın OSB temsilcisine sertifikaları verildi.

Eğitimlerin kapanışında açıklama yapan OSBÜK Uzmanı Serkan ATA; “OSB Akademisi eğitimlerine talep edilen konulara göre planlama yaptıklarını belirtirken, OSB’lerin önemli konularından biri olan iş hukuku konusunda bilgi eksikliğini gidermek için düzenlenen bu eğitim sonrası, Mayıs ayında düzenlenecek “Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik eğitimi ile devam edeceğini söyledi.

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3
Dosya 4
Dosya 5
Dosya 6
Dosya 7