İMAR BARIŞI BAŞVURULARI İÇİN SÜRE UZATILDI! - OSBÜK - OSBÜK

İMAR BARIŞI BAŞVURULARI İÇİN SÜRE UZATILDI!

01-07-2019

“31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere 15/6/2019 tarihine kadar başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi; yapı kayıt bedelinin en az %25’inin 31/7/2019 tarihine kadar peşin olarak, kalan kısmının ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinden kalan kısmın %2 oranında artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmasına  ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’nin 1.07.2019 tarih ve 30818 Sayılı Nüshasında Yayımlanmıştır.

Söz konusu Karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

1267 SAYILI KARAR 1.07.2019