“III. OSB Mesleki Teknik Eğitim Zirvesi” 27 Eylül 2017 Çarşamba Günü Sivas’ta Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Faruk Özlü’nün Teşrifleriyle Yapılacak - OSBÜK - OSBÜK

“III. OSB Mesleki Teknik Eğitim Zirvesi” 27 Eylül 2017 Çarşamba Günü Sivas’ta Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Faruk Özlü’nün Teşrifleriyle Yapılacak

23-09-2017

Ülkemizin dört bir köşesinde konumlanmış 300’ü aşkın Organize Sanayi Bölgesi, 50 binden fazla işletme ve sağladığı 1,7 milyonu aşkın istihdam ile adeta ekonomimizin lokomotif gücü haline gelmiştir.

Bu gelişmelerle birlikte sanayicilerimizin özellikle nitelikli iş gücü teminindeki sıkıntılarının çok yüksek olduğu dikkate alınarak, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Organize Sanayi Bölgelerinde açılacak Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında eğitim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği hayata geçmiştir.

Bu itibarla, Organize Sanayi Bölgelerinde mesleki ve teknik eğitim okullarının yaygınlaştırılması, niteliğinin arttırılması ve mevcut okulların değerlendirilmesi amacıyla, “III. OSB Mesleki Teknik Eğitim Zirvesi” Milli Eğitim Bakanı Sayın Dr. İsmet Yılmaz ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Dr. Faruk Özlü’nün teşrifleriyle 27 Eylül 2017 tarihinde Sivas ilimizde gerçekleştirilecektir.

Söz konusu programa, Müteşebbis Heyet Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Bölge Müdürünüz olmak üzere uygun göreceğiniz temsilcilerinizi davet eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.


EKLER:
1. PROGRAM
2. DAVETİYE