I. OSB ZİRVESİSONUÇ RAPORLARI TAMAMLANARAK DAĞITILDI - OSBÜK - OSBÜK

I. OSB ZİRVESİSONUÇ RAPORLARI TAMAMLANARAK DAĞITILDI

30-03-2008

Ankarada yapılan I. OSB Zirvesi, 200ün üzerindeki OSB temsilcisinin katılımı ile yapılmış ve iki gün boyunca süren toplantılarda komisyonlar çalışmalarına devam etmiş ve OSBlerin sorunları paylaşılmış idi. 12-14 Şubat 2004 tarihleri arasında yapılan Zirvede Komisyonlar, OSBlerin sorunları ve çözüm önerilerini derleyerek OSB Üst Kuruluşu Yönetim Kuruluna sunmuşlardı. Sunulan raporlar derlenerek I. OSB Zirvesi Sonuç Raporları Kitapçığı olarak bastırıldı ve tüm ilgili kurum ve kuruluşlar ile OSBlere dağıtıldı. OSB Üst Kuruluşu I.OSB Zirvesinin ardından olumlu gelişmelerin yaşandığını ve bu gelişmelerin çalışmalarına hız verdiğini, bir an önce OSBlerin yıllardır bekleyen sorunlarını çözmek için ilgili kurumlar ile görüşmelerin devam ettğini belirttiler.