I.OSB ÇEVRE ZİRVESİ 19-20 ŞUBAT 2010 TARİHLERİNDE ÇEVRE VE ORMAN BAKANI SAYIN VEYSEL EROĞLU' NUN KATILIMI İLE ANTALYA'DA YAPILDI - OSBÜK - OSBÜK

I.OSB ÇEVRE ZİRVESİ 19-20 ŞUBAT 2010 TARİHLERİNDE ÇEVRE VE ORMAN BAKANI SAYIN VEYSEL EROĞLU’ NUN KATILIMI İLE ANTALYA’DA YAPILDI

23-02-2010

Organize Sanayi Bölgelerinin, OSB mevzuatı ile Çevre Kanunu ve bu kanuna göre hazırlanmış ikincil mevzuat çerçevesinde Çevre ile ilgili görev ve sorumluklarının hatırlatıldığı, sorun ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü “I. OSB Çevre Zirvesi” Çevre ve Orman Bakanlığı ile OSBÜK’ ün işbirliğinde 19- 20 Şubat 2010 tarihlerinde Antalya’ da yapılmıştır.

Zirve, Çevre ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU, Antalya Valisi Sayın Alaaddin YÜKSEL, TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Sakarya Milletvekili Sayın Hasan Ali ÇELİK ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve OSB Başkanı Sayın Çetin Osman BUDAK ve Çevre ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Antalya İl’i Çevre ve Sanayi Müdürlüklerinden üst düzey yöneticiler ve uzmanlar ile 261 OSB temsilcisi ve OSB Üst Kuruluşu Yönetim, Denetim Kurulu ile Yüksek İstişare ile Bölge Müdürleri Komsiyon Üyelerinin katılımı ile 300 kişi ile açılmıştır.

I. OSB Çevre Zİrvesi Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve Silah Arkadaşaları için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlamış ve OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mahmut YILMAZ açılış konuşmaları ile devam etmiştir.

Sayın Yılmaz konuşmasına tüm katılımcılara teşriflerinden dolayı şükranlarını iletmesi ile başlamış ve Organize Sanayi Bölgelerinin en son durumundan bilgi vermiştir. OSBÜK Başkanı Mahmut YILMAZ konuşmasında OSB’lerin Çevre mevzuatı sebebi ile yaşadıkları sorunlardan ve beklentilerden bahsettiler.(bknz: haber ekleri)

30-31 Ekim 2009 tarihlerinde yapılan III. OSB Enerji Zirvesine de katılarak OSB temsilcilerini yanlız bırakmayan TBMM Sanayi Komisyon Başkanı Sayın Hasan Ali ÇELİK, daha önceki tarihlerdeki ziyaretlerinden bildiği üzere OSB’lerde üretimin çevreyi önemseyerek başarldıfğını, önemsediklerinide “Çevre Zirvesi” düzenlyerek birkere daha gösterdiklerinden bahsettiler.(bknz: haber ekleri)

Açılış konuşmaları Antalya Valisi Sayın Alaaddin YÜKSEL’in katılımcılara Çevre Zirvesinin Antalyada yapılıyor olmasından duyduğu memnuniyette teşekkür etmesi ile başladı, Sanayi ve Çevrenin birbiri ile uyumlu gelişimin en iyi örneğinin Antalya OSB olduğundan bahsederek OSB ve OSBÜK de bu konuda duyarlılıklarının da Çevre Bakaniığı ile işbirliği ile 2008 ve 2009 yıllarında düzenledikleri “En Çevreci OSB” yarışması ile anlaşılacağından bahsettiler.

“I.OSB Çevre Zirvesi” Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel EROĞU’ nun katılımı ve konuşmasında vermiş olduğu mevzuat düzenlemelerinin en kısa zamanda yapılacağının müjdesi ile devam etti. OSB’lerin sorunlarının çözümlenmesi için gerekli düzenlemelerin yapılacağını ve bu tür işbirliğinde yapılan çalışmalaron devamını temenni ettiklerini belirttiler.(bknz: haber ekleri)

Çevre Zirvesi Oturum Başkanlığı’nı Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı San. Sedat KADIOĞLU’ nun yaptığı ilk oturum ile devam etti.

“1- Çevre Mevzuatı ve Sanayi-A. Mahir ERDEM- ÇOB. Atık Yönetimi Daire Başkanı

2- Çevre ve Sanayinin Geleceği-Recep ŞAHİN – ÇOB.Çevre Yönetimi Genel Müdür Yrd.

3- Üst Ölçekli Planlar İle OSB Yer Seçimi İlişkisi ve ÇED Uygulamaları-Erdal KAYAPINAR-ÇOB Plan ve Stratejik ÇED Daire Başkanı

4- OSB Mevzuatında Çevrenin Yeri ve Önemi-Mustafa TÜRK – San. Ve Tic. Bak. KSS Gnl. Md. Çevre Mühendisi

5-Çevre Mevzuatı ve OSB’lerdeki sorunlar-Ayşegül MANGAN – ASO 1. OSB Çevre Müdürü” (bknz: haber ekleri)

I. OSB Çevre Zirvesi 2. gününde ilk oturum Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Yardımcısı Sayın Recep ŞAHİN başkanlığında yapılmıştır.

“1- ÇED Uygulamaları- Mustafa AYTAÇ- ÇOB. Endüstriyel Yatırımlar ÇED Dairesi Bşk.

2- Atıksu Arıtımı ve Finansmanı- Recep AKDENİZ- ÇOB. Çevre Yönetimi Arıtma Teknolojileri Şube Md.

3- Sanayi Tesislerinde Emisyon Kontrolü- Dr. Mustafa ŞAHİN (Daire Bşk)/Teoman SANALAN Müh.

4- Tehlikeli Maddelerin Suya Deşarjı- Yakup KARAASLAN – ÇOB. Çevre Yönetimi Şube Müdürü

5- Örnek bir OSB Uygulaması- Sibel HARARCI KAYA- Bursa TSO OSB Kalite ve Çevre Grup Md.”(bknz: haber ekleri)

II. Oturum ise Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Yardımcısı Sayın Eyüp YAHŞİ başkanlığında

“1-Tehlikeli Atık Yönetimi-Betül DOĞRU- ÇOB Çevre Yönetimi Tehlikeli Atık Şb. Md.

2- Ambalaj Atıkları Yönetimi-Emine AYDINOĞLU-ÇOB. Çevre Yönetimi Ambalaj Şube Md.

3-Arıtma Çamuru Yönetimi-Ayhan ŞEREF-ÇOB.Çevre Yönetimi Şb. Md.

4- Atık Geri Dönüşümü ve Sinbiosis-Ahmet VARIR- ÇOB. Atık Yönetimi Mühendis

5-E-Çevre İzinleri-Sibel ÜRÜN YURTSEVEN-ÇOB. Çevre Yönetimi Çevre Müh.

6- OSB Laboratuarları ve ISO 17025 Akreditasyon Gerekliliği – Dr. Zeliha YILDIRIM-Denetçi” (bknz: haber ekleri)

Zirvedeki her oturum sonunda yapılan soru-cevaplar kısmında OSB temsilcileri sorunlarını birebir konunun ilgileri ile paylaşmışlar ve beklentilerinden bahsetmişlerdir.

Zirve Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Hasan Zuhuri SARIKAYA’ nın ve OSBÜK Başkanı Sayın Mahmut YILMAZ’ ın teşekkür ve kapanış konuçmaları ile tamamlanmıştır.

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3
Dosya 4
Dosya 5
Dosya 6
Dosya 7
Dosya 8
Dosya 9
Dosya 10
Dosya 11
Dosya 12
Dosya 13
Dosya 14
Dosya 15
Dosya 16
Dosya 17
Dosya 18