“HAFTA SONU TATİLİ İZNİ” KARMAŞASI SONA ERDİ - OSBÜK - OSBÜK

“HAFTA SONU TATİLİ İZNİ” KARMAŞASI SONA ERDİ

21-05-2014

Resmi Gazete’nin 21.01.1924 tarih ve 54 sayılı nüshasında yayımlanan ve halen yürürlükte olan, 394 sayılı “Hafta Tatil Hakkında Kanun” gereğince hafta sonunda faaliyet gösteren işletmelerin, izin alma zorunluluğu olduğu bilinmektedir.

Söz konusu iznin, Organize Sanayi Bölgelerimizde faaliyet gösteren firmalara hangi kurum tarafından verileceğine ilişkin görüşlerin netleştirilmesi ve sahadaki uygulamalarda yaşanılan tereddütlerin giderilmesi için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde yapmış olduğumuz girişimler OSB’lerimiz lehine sonuçlanmıştır.

Konuyla ilgili Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün tüm OSB’lere dağıtımlı 09.05.2014 tarih ve 1793 sayılı yazısı ve ekli İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü mütalaasında da belirtildiği üzere; “Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan işyerlerine 394 sayılı Kanun uyarınca verilecek izinlerin, 4562 sayılı OSB Kanununun 4 üncü maddesi gereği Organize Sanayi Bölgesi tarafından verileceği ve denetleneceği, buna ilişkin harçların OSB tarafından tahsil edildikten sonra belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediye/belediyelerin bu alanlar dışında ise il özel idarelerinin hesabına aktarılması gerektiği”değerlendirilmiştir. denilmiştir.

Bahse konu yazılara aşağıdaki dosyalardan ulaşabilirsiniz.

Dosya 1
Dosya 2