Genel Sekreterlik - OSBÜK - OSBÜK

Genel Sekreterlik

  GENEL SEKRETERLİK

Genel sekreterlik, genel sekreter ile Yönetmelikle OSBÜK’e verilen görevleri yerine getirecek yeterli sayı ve nitelikte idari ve teknik personelden oluşur.

Genel Sekreterlik; Yönetmelikle OSBÜK’e verilen görevleri yerine getirmekle görevlidir.

 

O.FATİH SOYSAL
Genel Sekreter

Özgeçmişi