Genel Sekreterlik - OSBÜK - OSBÜK

Genel Sekreterlik

Genel sekreterlik, genel sekreter ile Yönetmelikle OSBÜK’e verilen görevleri yerine getirecek yeterli sayı ve nitelikte idari ve teknik personelden oluşur. Genel sekreterliğin teşkilat şeması, Yönetim Kurulunun teklifi, Bakanlığın uygun görüşü ve genel kurulun onayı ile oluşur ve değişir. Teşkilat şemasında; teknik ve idari birimler, görevlendirilecek personelin sayısı, nitelikleri ve pozisyonları yer alır.

Genel Sekreter Yönetiml Kurul, diğer personel ise Yönetim Kurulu’nun teklifi Genel Kurul’un onayı ile belirlenir. Genel Sekreterlik, Yönetim Kurulu kararları ve talimatları doğrultusunda, OSB Üst Kuruluşu’nun sevk ve idaresini yürütmek ve diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.


SERKAN ATA
Genel Sekreter Vekili