GAYRİMENKULLER İÇİN ÖDENEN CİNS DEĞİŞİKLİĞİ HARCI 100 TL'YE İNDİRİLDİ - OSBÜK - OSBÜK

GAYRİMENKULLER İÇİN ÖDENEN CİNS DEĞİŞİKLİĞİ HARCI 100 TL’YE İNDİRİLDİ

17-03-2009

YOİK (Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu) üyesi OSBÜK tarafından hemen her fırsatta;
– Yatırımın tamamlanıp kaynakların bittiği bir anda ödenmesi gereken CİNS DEĞİŞİKLİĞİ HARCININ özellikle büyük yüz ölçümlere sahip tesisler kuran OSB yatırımları için çok yüksek meblağlar tuttuğu ve bu sebeple OSB yatırımcılarının korkulu rüyası haline geldiğini,
– Söz konusu harcın yüksek olması sebebiyle Yapı Kullanma İzin Belgesini almaktan kaçınan yatırımcıların uzun yıllar Emlak Vergisini arsa değeri üzerinden ödeyerek Devletimizin daha çok gelir kaybına uğradığını,
belirterek ilgililerin dikkatleri çekilen cins değişikliği harcı her bir bağımsız bölüm için 100,- TL. ‘lik maktu harca dönüştü.
Resmi Gazete’nin 28.02.2009 tarih ve Mükerrer 27155 sayısında yayımlanan 18.02.2009 tarih ve 5838 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 492 sayılı Harçlar Kanununda yapılan değişikliklere esas (Seri No:59) Harçlar Kanunu Genel Tebliği 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
5838 sayılı Kanunun 17. Maddesi ile yapılan değişiklik sonucu; daha önce yeni yapılan bir gayrimenkulün yapı kullanma belgesini almadan önce ilgili Vergi Dairesi’ne verilen II No.lu Beyanname ile (Arsa+Bina için tespit edilen vergiye esas asgari beyan değeri üzerinden hesaplanan) Emlak (Bina) Vergisi değerinin (Binde 15’i) oranında ödenen CİNS DEĞİŞİKLİĞİ HARCI, 28.02.2008 tarihinden itibaren HER BİR BAĞIMSIZ BÖLÜM VE SAİR TESİSLER İÇİN 100,- TL. LİK MAKTU HARCA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR.
Aynı Tebliğ ile;
– Daha önce harç ödeme tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yapı kullanma belgesinin alınarak tapuya işlenmemesi halinde harç bedelinin %50’si kadar ödenen cezanın kaldırılmış olduğu,
– Maktu 100,- TL. lik cins değişikliği harcının ödenmesi sırasında beyanname verme zorunluluğunun kaldırıldığı,
– Daha önce inşa edilmesine rağmen 28.02.2009 tarihine kadar beyanname verilerek cins değişikliği harcı tahakkuk ettirilmemiş gayrimenkuller için de, 100,- TL. lik maktu harcın ödeneceği, ayrıca vergi cezası ve gecikme faizi alınmayacağı,
hususları belirtilmiştir.
Emeği geçenlere teşekkür eder, yatırımcılarımız için hayırlı olsun temennilerimizi sunarız.

Dosya 1
Dosya 2