EPDK OSB'LERİN DENETİMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLADI - OSBÜK - OSBÜK

EPDK OSB’LERİN DENETİMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLADI

30-03-2008

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu?nun (2/4-g) maddesi ve 29.12.2006 tarih ve 26391 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ?Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik? hükümleri gereğince Elektrik Dağıtım Lisansı alan çok sayıdaki OSB?ne bazı denetim firmaları tarafından faks gönderilerek sözleşme önerisinde bulunulmuştur. Adı geçen Yönetmeliğin ?Denetim? başlıklı 27. Maddesi ?OSB?nin piyasa faaliyetlerinin, ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin denetim yetkisi Kuruma aittir.? hükmüne amirdir. Konu?nun OSBÜK?e bildirilmesi üzerine, hemen bütün OSB Müdürlerinin cep telefonu ile mesaj gönderilerek denetim firmalarının önerilerini dikkate almamaları ve bu konuda yakında yazılı açıklama yapılacağı bildirilmiştir. Konu yazılı olarak EPDK Başkanlığına bildirilerek bu konuya açıklık getirilmesi talep edilmiştir. Talebimiz üzerine konuyu değerlendiren EPDK Başkanlığı, hazırladığı (SERİ NO: 5) numaralı ?Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği?16/7/2005 tarihli ve 25877 sayılı Resmî Gazete?de yayımlayarak Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında (Seri No: 4) Tebliğin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere (f) bendi olarak ?Elektrik piyasasında faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Üretim ve OSB Dağıtım lisansı sahipleri.? hükmünü eklemiş ve Tebliğ aynı gün yürürlüğe girmiştir. Son şekli ilişikte yayımlanan (Seri No:4) numaralı Tebliğdeki değişiklik ile, OSB?LER BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ DIŞINDA TUTULMUŞTUR. İlgililere duyurulur.

Dosya 1