ENERJİ YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ - OSBÜK - OSBÜK

ENERJİ YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

06-03-2015

Sanayimizin en önemli girdi maliyetlerini oluşturan ENERJİ’nin daha verimli ve efektif kullanılması amacıyla; 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile Organize Sanayi Bölgelerine önemli görev ve sorumluluklar yüklenmiştir. Söz konusu sorumlukların yerine getirilebilmesi için, OSB’lerin öncelikle lisans düzeyinde eğitim almış ve ENERJİ YÖNETİCİSİ sertifikasına sahip teknik personelin istihdamı gereklidir. Enerji Yöneticisi Sertifikası ise; Enerji Bakanlığından yetkili firmalardan alınacak teorik ve pratik eğitimin sonucunda, Bakanlık tarafından yılda 2 kez açılan sınavdan 70 puan ile başarı gösterilerek alınabilmektedir.

OSB’lerimize bu konuda yardımcı olmak amacıyla OSB AKADEMİSİ bünyesinde, Enerji Bakanlığından yetkili Efektif Endüstriyel A.Ş. ile iş birliği yapılarak 23-26 Mart 2015 tarihlerinde bir eğitim programı düzenlenmiştir.

Eğitim ile ilgili detaylar ve başvuru formu ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize sunar, OSB’lerimiz ve katılımcılar için hayırlı olmasını dileriz.

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3