“ENERJİ VERİMLİLİĞİ TEKNİK EĞİTİM PROGRAMI” İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ - OSBÜK - OSBÜK

“ENERJİ VERİMLİLİĞİ TEKNİK EĞİTİM PROGRAMI” İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

15-01-2013

ABD ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri arasında yapılan bir anlaşma ve 2010-2023 dönemi ‘Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’ kapsamında; ABD Enerji Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve OSBÜK’ ün işbirliği sonucu; ABD’nin konu ile ilgili uzman kuruluş ve kişilerinin OSB ve sanayi tesislerinde yapacakları incelemeler sonucu ‘ENERJİ VERİMLİLİĞİ’ konusunda önerilerde bulunarak, enerjinin daha verimli kullanması konusunda çalışmalar yapıldığı malumunuzdur.

Bu kapsamda geçtiğimiz yıl pilot bölge olarak seçilen İzmir Atatürk OSB’de faaliyet gösteren 20 sanayi tesisinde çalışmalar tamamlanmış ve %20-30’a varan enerji tasarrufu sağlandığı görülmüştür. Pilot bölge sonuçları geçtiğimiz yıl Eylül ayında Gaziantep ve Ankara’da yapılan iki ayrı toplantı ile sanayicilere tanıtılmıştır.

Bu çerçevede, ilgili projenin ülkemiz geneline yaygınlaştırılması amacıyla; 8-9 Ocak 2013 tarihlerinde İstanbul WOW otelde 2 gün süren ‘ENERJİ VERİMLİLİĞİ TEKNİK EĞİTİM PROGRAMI’ yapılmıştır.

“ENERJİ VERİMLİLİĞİ” temalı programa; ABD Enerji Bakanlığı, Politika ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Bakan Yardımcısı Sn. Andrea LOCKWOOD, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Sn. Yusuf YAZAR, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nurettin ÖZDEBİR, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Tahir BÜYÜKHELVACIGİL, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Nihat TUNALI, ASO Genel Sekreteri Doç. Dr. Yavuz CABBAR, OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyonu Başkanı Sn. Ali İhsan KARAMANLI ve komisyon üyeleri, OSBÜK Genel Sekreteri Sn. Ali YÜKSEL, OSB Yöneticileri, Bölge Müdürleri ve teknik personelleri, Enerji Verimliliği Derneği temsilcileri, çok sayıda özel şirket temsilcileri olmak üzere yaklaşık 220 kişi katılmıştır.

İki gün süren eğitim toplantısının ilk günü olan 8 Ocak 2013 Salı günü açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Programda ilk olarak OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nurettin ÖZDEBİR katılımcılara hitap etmişlerdir. Sn. ÖZDEBİR yapmış olduğu konuşmasında “.. Enerji ve çevre kirliliği günümüzün en önemli sorunlarıdır. Yaşama konforumuzun arttırılması için tüketilen her enerji (miktarı çok düşük olan yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilenler hariç) çevreye verdiği zarar ile geleceğimizi tehdit etmektedir. Bu sebeple, enerji verimliliği son derece önemlidir. Enerji verimliliğinde amaç; en düşük enerji girdisiyle en fazla üretimi gerçekleştirmek ya da belirli bir üretimi en düşük enerji kullanımıyla gerçekleştirmektir. Enerji verimliliğinde artış sağlandığında; enerji maliyetleri düşecek, iklim değişikliğine sebep olacak olumsuzluklar azalacaktır. Bu amaçla enerjinin üretimi, iletimi ve nihai tüketimi aşamalarında verimliliğin geliştirilmesi için üretimde ve tüketimde bilinçsiz kullanım ve israfın önlenmesidir. Ülkemizde bu konuda “EN UCUZ ENERJİ, TASARRUF EDİLEN ENERJİDİR” sözü çok yaygın olarak kullanılmakta ve tasarruf konusunda her firma imkanları ölçüsünde gerekli tedbirleri almaktadır. Amaç azami tasarruf olduğundan, bu toplantı ile başlayacak çalışmalar sonrası yapılacak enerji tasarrufu, önce işletmelerimizi, sonra ülkemizi ve daha sonra insanlığı sevindirecektir.” şeklinde konuştu.

OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nurettin ÖZDEBİR’den sonra sırasıyla; ABD Enerji Bakanlığı, Politika ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Bakan Yardımcısı Sn. Andrea LOCKWOOD ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Sn. Yusuf YAZAR katılımcılara hitap ettiler.

Açılış konuşmalarının tamamlanmasından sonra, teknik oturum bölümüne geçildi. Programda Sn. Dr. Nasr ALKADI ve Sn. Dr. Sachin NIMBALKAR katılımcıların diz üstü bilgisayarlarına yüklenen programlar çerçevesinde uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdiler. 5 oturumda gerçekleşen programda aşağıda ki konular hakkında katılımcılara eğitimler verildi.
Teknik Oturum 1: Enerji Yönetim Sistemleri, ISO 50001 Endüstriyel Enerji Verimliliği Standardı ve ABD Enerji Bakanlığı (DoE) araçları eğitimi,
Teknik Oturum 2: “ePlant Energy Profiler (ePEP)Y” ve “Enerji Performans Göstergesi (ENPI)” araçları eğitimi,
Teknik Oturum 3: ABD Enerji Bakanlığı’nın (DoE) “System-Specific” and “Cross-cutting” Enerji Verimliliği Değerlendirmelerine Giriş,
Teknik Oturum 4: ABD Enerji Bakanlığı (DoE) “Proses Isı Değerlendirme Ve Araştırma Araçları” (PHAST) kısa eğitimi,
Teknik Oturum 5: ABD Enerji Bakanlığı (DoE) buhar sistemi değerlendirme kısa eğitimi şeklindedir.

Programın ikinci gününde ABD Enerji Bakanlığı, Kıdemli Danışmanı Sn. Dr. Srini MIRMIRA tarafından, Sıfıra Yakın Bölge (NZZ) Projesi Sonuçları hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Sn. MIRMIRA ’dan sonra söz alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Erdal ÇALIKOĞLU katılımcılara Türkiye’de Enerji ve Ekonomi Konularına Genel Bakış ve Sanayide Enerji Verimliliği Politikaları ve Teşvikler konulu sunum yaptılar. Programın öğleden önceki son bölümünde ise konuşmacılar PFS Finance Genel Müdürü Sn. Berat PEHLİVANOĞLU, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası temsilcisi Sn. Adonai HERRERA-MARTINEZ tarafından Finansman Seçenekleri konulu panel gerçekleştirildi.

Programın öğleden sonraki ilk bölümünde Enerji Servis Şirketi temsilcileri tarafından Enerji Servis Şirketlerinin Rolü, Performans Garanti Kontratları ve Bölgelerin/şirketlerin Enerji Verimliliği Potansiyellerinin belirlenmesi konulu sunumlar yapıldı.

Eğitim programının son bölümünde ise konuşmacılar tarafından, Enerji Verimliliği Projeleri ve Uygulanması İçin Mal ve Hizmet Sağlayıcılarının Belirlenmesi konusunda ulusal ve uluslararası şirket temsilcileri sunumlar gerçekleştirdiler.

Programda kapanış konuşmalarını ise ABD Enerji Bakanlığı, Politika ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Bakan Yardımcısı Sn. Andrea LOCKWOOD, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı Sn. Erdal ÇALIKOĞLU, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Tahir BÜYÜKHELVACIGİL yaptılar.

Eğitim programının tamamlanmasından sonra verilen resepsiyonda, ikili görüşmeler gerçekleştirilerek, katılımcılara ekipman ve servis sağlayıcılar ve finans temsilcileri ile tanışma ve olası işbirlikleri değerlendirildi.

Programa İlişkin Sunum ve Fotoğraflara aşağıdaki linkler yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3
Dosya 4
Dosya 5
Dosya 6
Dosya 7
Dosya 8
Dosya 9
Dosya 10
Dosya 11
Dosya 12
Dosya 13
Dosya 14
Dosya 15
Dosya 16
Dosya 17
Dosya 18
Dosya 19
Dosya 20
Dosya 21
Dosya 22
Dosya 23
Dosya 24
Dosya 25
Dosya 26
Dosya 27
Dosya 28
Dosya 29
Dosya 30
Dosya 31