“ENERJİ VERİMLİLİĞİ AÇIĞIMIZI MUTLAKA KAPATMALIYIZ” - OSBÜK - OSBÜK

“ENERJİ VERİMLİLİĞİ AÇIĞIMIZI MUTLAKA KAPATMALIYIZ”

02-11-2020

Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Lansman Toplantısı’nda konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye’nin enerji verimliliğindeki açığını mutlaka kapatması gerektiğine vurgu yaparak. “İşletmelerimizin verimli kullandığı her birimlik enerji, kar hanesine yazılıyor. Türkiye’de kalıyor. Dolayısıyla sanayicisinden çiftçisine, işçisinden memuruna kadar, bu verimlilik işini günlük rutin haline getiren davranışsal bir dönüşüme ihtiyacımız var. OSBÜK olarak biz bu konuda üzerimize düşen her türlü çalışmayı yapmaya hazırız” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Enerji Verimliliği Derneği işbirliği ile Sanayi, Hizmet, Ulaştırma, Tarım Hizmetlerinde Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi 2020 Lansman Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının moderatörlüğünü İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sermin Onaygil yaptı. Toplantıda 20. Sanayide Enerji Verimliliği Yarışması’nda dereceye giren işletmeler açıklandı ve çevrimiçi şekilde ödülleri verildi. Toplantıda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr. Oğuz Can, Türkiye Enerji Verimliliği Tüzel Kişilik Bilinç Endeksi’nin sunumunu gerçekleştirdi. Toplantı sonunda ise katılımcıların soruları cevaplandı.

OSB’lerde yenilenebilir enerji yatırımları artıyor

Toplantının açılışında konuşan ve enerjinin organize sanayi bölgeleri için çok kritik bir konu olduğunu söyleyen OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye’de sanayide tüketilen, faturalanan toplam elektriğin yüzde 45’ini organize sanayi bölgelerinin kullandığını anlattı.

Konuşmasında enerjinin Türkiye gündeminin de üst sıralarında olduğunu kaydeden Kütükcü, “Özellikle son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın Karadeniz’den verdiği petrol ve doğalgaz müjdeleri ülkemizin ekonomi geleceği ile bizlerin geleceğe dair umutlarımızı artırmıştır. Bize motivasyon kazandırmıştır. Ayrıca Türkiye’de yerli ve yenilenebilir enerji konusunda çok ciddi adımlar atıyoruz. Yenilenebilir enerjinin toplam elektrik tüketimimiz içindeki payı yüzde 50’yi buldu. Bugün hamdolsun OSB’lerimizde 431 adedi güneş enerji santrali olmak üzere toplam 447 adet yenilenebilir enerji santraline ulaştık. Yine OSB’lerde verimlilik açısından önemli olan 61 adet kojenerasyon tesisimiz enerji üretiyor. İnşallah bu santrallerimizin sayısı da kapasiteleri de önümüzdeki yıllarda çok daha üst seviyelere çıkacak” ifadelerini kullandı.

TEVMOT enerji verimliliği için önemli bir proje

Sanayi tarafında enerji konusu değerlendirildiğinde yapılacak çok şeylerin olduğunu aktaran Kütükcü, “Verimli kullandığımız her birimlik enerji kar hanemize yazılıyor. Bir ürün elde etmek için sanayicimiz Avrupalının çok daha üzerinde enerji tüketiyor. Türk sanayisinde kullanılan elektrikli motorların yüzde 90’ı verimsiz. Verimsiz motorların verimli motorlar ile değiştirilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız TEVMOT projesini başlattı. KOBİ’lerde enerji verimli motorların teşvik edilmesi TEVMOT projesi kapsamında seçilen 7 pilot OSB’de çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Toplumun 4’te 3’ünün enerjiyi verimli kullanmanın önemini bildiğini aktaran Başkan Kütükcü, adım atılması gerektiğine dikkat çekerek, OSBÜK’ün bu konuda üzerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi. Enerji konusunda toplantılar ve eğitimler düzenlediklerini de dile getiren Kütükcü, eğitim ile zirvelerin süreceğini sözlerine ekledi.

TEVMOT’un etüt çalışması tamamlanıyor

Enerji verimliliği konusunun Bakanlık olarak öncelikleri arasında yer aldığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin son 20 yılda yerli enerji kaynaklarını kullanma ve yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirme konusunda büyük adımlar attığını anlattı. Bu adımların tamamlayıcı unsurunun enerji verimliliği konusunda da önemli adımlar atmak olduğunu söyleyen Kacır, “En önemli gündem maddelerimizden birisi TEVMOT Projesi. Özellikle elektrikli motorların daha verimli olanları ile değiştirilmesi sanayide tükettiğimiz enerjiyi çok daha verimli hale getirmemize yol açacak diye ümit ediyoruz. Bu alanda da paydaşlarımızla birlikte projeyi sürdürüyoruz. Bu yılın sonuna kadar 7 OSB’mizde 100 KOBİ’de elektrik motorları ile ilgili etüt çalışmamızı tamamlıyor olacağız. Proje kapsamında dönüşüm gerçekleştirecek olan KOBİ’lerimize yüzde 75’e varan KOSGEB Hibe Destekleri sunuyor olacağız. Bu pilot uygulamayı büyük ölçekli yürütebilmek adına da gerekli adımları önümüzdeki dönemde atıyor olacağız” dedi.

TSE ile ilgili çalışmaların da sürdüğünü söyleyen Kacır, TSE’nin test alt yapısının güçlendirilmesi için çalıştıklarını hatırlatarak, Elektrik Motorları Deney Laboratuvarı’nın kapasitesini artırdıklarını dile getirdi. Kacır, Yeşil OSB ve kriterleri konusunda attıkları adımları anlattı.

Türkiye’nin enerji ihtiyacı artıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, enerji verimliliği, arz güvenliği, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, yerli enerji kaynaklarının payının artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması konularının Bakanlık için önemli konular olduğunu söyledi. Türkiye’nin 2018 yılı birincil enerji arzı hakkında konuşan Bayraktar, “Yaklaşık 143 milyon ton eşdeğer petrol bir tüketim gerçekleştiğini görüyoruz. Bu tüketimin yaklaşık yüzde 33’ünün sanayide, yüzde 26’sının ulaştırmada yüzde 20’sinin binalarda, yüzde 11’inin ticaret ve hizmet sektöründe, yüzde 4’ünün tarımda, yüzde 6’sının da enerji dışı sektörlerde tüketildiğini görüyoruz. Birincil enerji tüketimimizde son 10 yılda ortalama yüzde 3.6 artış olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye’nin enerji talebi her yıl artmakta. 2018 yılı net enerji ithalatımız 33 milyar dolar olarak gerçekleşmiş durumda. Hem birincil enerji tüketimimizin yaklaşık yüzde 72’sinin ithal ediyoruz, hem de enerji ihtiyacımız artıyor. İki yönlü açılan bir makas var. Bu açıdan enerji verimliliği çalışmaları daha da önem kazanıyor” şeklinde konuştu.

2017-2023 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı hazırlandı

Enerji verimliliğinin artırılmasını hedeflediklerini söyleyen Bayraktar, 2017-2023 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı hazırladıklarını açıkladı. Bu sürece, Bakanlığın bütün paydaşlarını dâhil ettiğini anlatan Bayraktar, şunları ifade etti: “Söz konusu eylem planında 55 adet eylem tanımlandı ve 2023 yılına kadar toplamda 23,9 milyon ton eşdeğer petrol enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor. 2023 yılı birincil enerji tüketimimizin de bu anlamda yüzde 14 daha az olacağı hedefleniyor. 2017 yılı fiyatları ile baktığımız zaman 2033 yılına kadar bu yaptığımız enerji verimliliği tedbirleri kümülatif olarak da 30.2 milyar dolarlık tasarruf sağlamayı hedefliyor. Yine 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı da her alanda rekabetçiliği ve verimlilik artışını sağlamaya odaklandığını görüyoruz.”

Bayraktar, ülke genelinde enerji verimliliğinin iyileştirilmesi için ilgili paydaşlarla işbirliği içinde olunmasının da politikaların uygulanmasında önemli bir yere sahip olduğunu ve bu toplantının bu duruma iyi bir örnek olduğunu söyledi. Bayraktar, Bakanlığın ilerleyen yıllardaki hedeflerini de anlattı.

Proje milat özelliği taşıyor

Sivil toplum kuruluşlarının geliştiği toplumların refah seviyelerinin de yüksek olduğunu kaydeden Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Ali İhsan Sılkım da, ENVER Derneği çalışmaları hakkında bilgiler verdi.  Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Projesi’nin Türkiye’de alanında yapılan ilk çalışma olduğunu vurgulayan Sılkım, projenin bir milat olduğunu söyledi. Proje hakkında bilgiler veren Başkan Sılkım, “Bugün sunacağımız rapor tüm çalışmamızın ikinci fazını sanayi, hizmet, ulaştırma ve tarım sektörlerindeki işletmelerin enerji tüketimlerine ait tutum ve bilince yönelik bulguları içermektedir. Proje bu kapsamda yapılan ilk proje olması özelliğiyle bir miladı temsil etmektedir. Bundan sonra geliştirilerek yıllık bazda tekrarlanacak ve bu alanda rol sahibi olan tüm paydaşlara önemli ve sağlıklı yol gösterici olacaktır” şeklinde konuştu.