ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TARAFINDAN ELEKTRİK PROJELERİ ONAY VE KABUL YETKİSİ OSBÜK'e VERİLMİŞTİR - OSBÜK - OSBÜK

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TARAFINDAN ELEKTRİK PROJELERİ ONAY VE KABUL YETKİSİ OSBÜK’e VERİLMİŞTİR

13-01-2012

İLGİ: a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 06/01/2012-137 sayılı Makam Olur’u.
b) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün 10/01.2012-142 sayılı yazısı.

İlgi kayıtlı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Makam Olur ve Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün yazısı ile; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından sicil numarası alarak tüzel kişilik kazanmış ve EPDK’ dan lisans almış Organize Sanayi Bölgeleri ile katılımcılarına ait;
a) OSB’nin onaylı sınırları içerisinde yer alan tüketim tesislerinin (güç sınırı olmaksızın) proje onayları,
b) OSB’nin onaylı sınırları içerisinde yapımı planlanan YG ve AG dağıtım şebekelerinin (güç sınırı olmaksızın) proje onayları,
c) OSB’nin onaylı sınırları içerisinde yer alan tüketim tesislerinin toplam kurulu gücü 630 kVA’ya kadar (630 kVA dahil) geçici ve kesin kabulleri ile tutanak onayları,
d) OSB’lere ait enerji nakil hattı projelerinde güç sınırı olmaksızın 5 kilometreye kadar (5 Km. dahil) geçici ve kesin kabulleri ile tutanak onayları,
e) OSB’nin onaylı sınırları içerisinde yer alan tüm imdat dizel generatör grubuna ait proje onayı ile geçici ve kesin kabullerinin ve tutanak onayları,
f) OSB’nin onaylı sınırları içerisinde yer alan tüketim tesisleri ve dağıtım şebekesinin iyileştirme, kapasite arttırma, yenileme, teknolojik yatırımlar ve sistem iyileştirme amacıyla yapılan projelerin onaylarını ve 630 kVA’ya kadar (630 kVA dahil) geçici ve kesin kabulleri ile tutanak onayları,
yetkisi OSBÜK’e verilmiştir.
Konu ile ilgili “OSBÜK Elektrik Tesislerinin Proje Onayı ve Kabul İşlemleri Usul ve Esasları” ile ekleri ve 2012 yılı ücret tarifesi ilişikte sunulmuştur.
OSBÜK, söz konusu usul ve esaslara göre proje onay ve kabul taleplerini kabule başlamıştır.
Bilgilerinize sunar, söz konusu kararın ve uygulamaların OSB camiası için hayırlı olmasını temenni eder, saygılar sunarız.

Ali YÜKSEL
Genel Sekreter

EK: – Usul ve esaslar ile ekleri,
– 2012 yılı ücret tarifesi

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3
Dosya 4
Dosya 5
Dosya 6
Dosya 7
Dosya 8