EN ÇEVRECİ OSB YARIŞMA SONUÇLARI 5 HAZİRAN 2008 ÇEVRE GÜNÜNDE ANTALYA'DA BAKAN EROĞLU TARAFINDAN AÇIKLANIYOR - OSBÜK - OSBÜK

EN ÇEVRECİ OSB YARIŞMA SONUÇLARI 5 HAZİRAN 2008 ÇEVRE GÜNÜNDE ANTALYA’DA BAKAN EROĞLU TARAFINDAN AÇIKLANIYOR

03-06-2008

Çevre ve Orman Bakanlığı; çevrenin korunması, iyileştirilmesi, temizlenmesi, her türlü çevre kirliliğin önlenmesi ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması için çalışan, çevreye ve kanunlara uyumlu faaliyet gösteren, atıksu arıtma tesislerini tamamlayarak faaliyete geçirmiş ve düzenli atık depolama tesisleri ile bertaraf tedbirlerini almış “En Çevreci OSB” yi belirlemek üzere OSB’lerden gelen 28 OSB Başvuru Dosyasını, 3’ü Çevre ve Orman Bakanlığı, 1’i Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile 1’i de OSB Üst Kuruluşu temsilcilerinden oluşmak üzere 5 (beş) kişilik jüri ile incelemiş ve 6 OSB finale kalmıştır. Daha sonra jüri üyeleri tarafından finale kalan 6 OSB Bölgelerinde incelenmiş ve 27 Mayıs 2008 günü son değerlendirme toplantısı yapılarak “EN ÇEVRECİ OSB” belirlenmiştir.

Bakanlık, 5 Haziran 2008 Perşembe gününün “Çevre Günü” olması sebebi ile dereceye giren OSB’lere ödüllerini, Sayın Bakan Veysel EROĞLU’ nun da katılımı ile Antalya Spice Otel’de saat 1000 da yapılacak törende verecek olup, aşağıda isimleri belirtilen finalist 6 OSB temsilcilerinin, Bölgelerini tanıtan kısa filmleri ile birlikte törene katılmalarını uygun görmüştür.

OSB Üst Kuruluşu içinde bulunduğu ve çevre bilinci adına anlamı büyük olan bu projeyi; aynı zamanda da OSB’lerin her platformda adının duyulması ve OSB’ler adına önemli kararlar almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yöneticilerin OSB’leri yakından tanıyabilmeleri için önemli bir fırsat olarak görmektedir.

FİNALİST 6 OSB

ADANA HACI SABANCI OSB
ASO I. OSB
BURSA OSB
DENİZLİ OSB
KOC.GEBZE PLASTİKCİLER OSB
MANİSA TSO OSB