ELEKTRİK PROJELERİ ONAY ve KABUL YETKİSİ OSB'LERE VERİLDİ - OSBÜK - OSBÜK

ELEKTRİK PROJELERİ ONAY ve KABUL YETKİSİ OSB’LERE VERİLDİ

29-02-2012

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından OSB’ler ve OSB katılımcılarının elektrik projeleri ile 630 kVA’ya kadar kabul ve kabul tutanaklarının onay yetkisinin 10 Ocak 2012 tarihi itibariyle OSBÜK’e verildiği malumunuzdur.

Söz konusu görev ve yetkinin en iyi şekilde yapılabilmesi amacıyla, OSBÜK tarafından özel bir ofis açılmış, mefruşat ve teknik donanımı tesis edilmiş (şimdilik) konusunda uzman 4 mühendis ve idari kadrolar oluşturularak hizmet vermeye başlanmıştır. OSBÜK’ün ekonomik durumu ve aidat gelirleri proje ofisi yatırım ve işletme giderlerini finanse etmeye müsait olmadığından proje onay ve kabul işlemleri için zorunlu giderleri karşılayacak bir ücret tarifesi tespit edilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır.

Proje onayı ve kabulü yaptıranlardan bu konuda herhangi bir şikayet gelmemesine rağmen, bazı OSB ve OSB Yöneticilerinin hayali şikayet ve karalama kampanyası sonucu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 29/02/2012 tarihinde tebellüğ edilen 24/02/2012 tarih ve 1196-2844 sayılı yazısı ile söz konusu yetkilerin yeniden düzenlendiği bildirilmiş ve 01/03/2012 tarihi itibariyle OSBÜK proje onay ve kabul ofisi lağvedilmiştir.

Yeni uygulamanın OSB’lerimiz ve katılımcıları için hayırlı olmasını temenni ederiz.

OSBÜK

EK: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilgi yazısı.

Dosya 1