“ELEKTRİK PİYASASINDA OSB’LERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMADAKİ GELİŞMELER” KONULU EĞİTİM 14 MAYIS 2014 TARİHİNDE YAPILACAKTIR - OSBÜK - OSBÜK

“ELEKTRİK PİYASASINDA OSB’LERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMADAKİ GELİŞMELER” KONULU EĞİTİM 14 MAYIS 2014 TARİHİNDE YAPILACAKTIR

22-04-2014

Ülkemizde Elektrik Piyasasını düzenleyen ve aynı zamanda OSB’lere elektrik üretme yetkisi veren Elektrik Piyasası Kanunu’nun 14.03.2013 tarih ve 6446 sayılı kanunla yeniden düzenlenmesini müteakip “Lisanssız Elektrik Üretim” literatüre girmiş ve konu ile ilgili Yönetmelik hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, OSB’lerin elektrik üretim ve dağıtım faaliyetlerini düzenleyen 29.12.2006 tarihli “Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliği” yürürlükten kaldıran yeni Yönetmelik de 14.03.2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bünyesinde oluşturduğu “OSB AKADEMİSİ” çatısı altında ihtiyaç duyulan konularda eğitime büyük önem veren OSBÜK, EPDK yetkilileri ile görüşerek “Elektrik Piyasasında Organize Sanayi Bölgelerinin Faaliyetlerine İlişkin Mevzuat ve Uygulamadaki Gelişmeler” konulu eğitim programının yapılmasına karar vermiştir.

Söz konusu eğitim; 14 Mayıs 2014 Çarşamba günü gerçekleştirilecektir (*)

Eğitim programı kapsamında;

– Elektrik piyasasında 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun getirdiği düzenlemeler, piyasa yapısı ve işleyişi,

– Lisanssız elektrik üretimi, başvuru yapılması, başvurunun değerlendirilmesi, ihtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesi ve bu çerçevede dengeleme ve uzlaştırma mekanizması kapsamında yapılması gerekli olan iş ve işlemler,

– Organize sanayi bölgelerinin faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler, lisans başvuruları, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, konuları detaylı olarak ele alınacaktır.

Ankara’da Meyra Palace Hotel’de düzenlenecek eğitimde sayı sınırlaması olmayıp, Bölgenizin konu ile ilgili bir veya daha fazla temsilcisi katılabilecektir.

Söz konusu programa katılmak isteyen OSB temsilcilerimiz, tespit edilen eğitim tarihlerine göre belirlenen başvurularını ekli form ile OSBÜK’e bildirmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TAKVİMİ :

– Başvurular için son tarih: 8 Mayıs 2014

(*) Not: OSB Akademisi eğitimleri kapsamında 7 ve 14 Mayıs 2014 tarihlerinde iki ayrı oturum halinde yapılması planlanan “ELEKTRİK PİYASASI EĞİTİM TOPLANTISI”nın yapılacağı 7 Mayıs 2014 tarihli haftanın, sektöre ilişkin çeşitli etkinliklerin yapılacağı aynı tarihlerle çakışması nedeniyle iki ayrı oturumun birleştirilerek 14 MAYIS 2014 ÇARŞAMBA günü yapılmasına karar verilmiştir.

EK :

1-Eğitim programı,

2-Eğitime katılım formu.

Dosya 1
Dosya 2