ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ BİLGİLENDİRME PANELİ - OSBÜK - OSBÜK

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ BİLGİLENDİRME PANELİ

10-09-2019

“Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bilgilendirme Paneli” OSBÜK – EPDK İşbirliğinde 13 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.

 Resmi Gazete’nin 12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı nüshasında yayımlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği” yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik karşılaşılan tereddütlerin ortadan kaldırılarak uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) işbirliğinde “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bilgilendirme Paneli” düzenlenmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, konu ile ilgili katılım sağlayacak temsilcinizin aşağıda bulunan Elektronik Katılım Formunu doldurarak 11.09.2019 tarihine kadar kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

 

TOPLANTI

Tarihi  : 13 Eylül 2019 Cuma

Yeri     : TOBB Sosyal Tesisler Konferans Salonu

Saati    : 14.00-17.30

Adresi : Dumlupınar Bulvarı No:252 Çankaya / Ankara

 

1- Davet Yazısı

2- Elektronik Katılım Formu