ELEKTRİK PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREN OSB DAĞITIM LİSANSI SAHİPLERİNE DUYURU - OSBÜK - OSBÜK

ELEKTRİK PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREN OSB DAĞITIM LİSANSI SAHİPLERİNE DUYURU

08-10-2015

Bilindiği üzere, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği 27.05.2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelikte tanımlanan Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı (Talimat) ise 24.12.2014 tarihli ve 29215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Talimata göre, OSB dağıtım lisansı sahiplerinin her yıl 31 Ekime kadar Kuruma sundukları “OSB Dağıtım Lisansı Tarife Bildirimi” artık yazılı olarak değil, EPDK Bildirim Sistemi (EBİS) aracılığıyla elektronik ortamda yapılacaktır. Bu nedenle OSB dağıtım lisansı sahiplerinin, söz konusu bildirim kapsamında Kuruma yazılı evrak sunmamaları ve tarife tekliflerini EBİS’te tanımlı formları kullanarak yapmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bildirim sistemine ilişkin bilgi almak için tıklayınız.

http://www.epdk.org.tr/index.php/elektrik-piyasasi/epd-bildirim-sistemi