“Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" Yayımlandı - OSBÜK - OSBÜK

“Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ” Yayımlandı

22-01-2018

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan “ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” ve “SON KAYNAK TEDARİK TARİFESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ” Resmi Gazete’nin 20.01.2018 tarih ve 30307 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.


YÖNETMELİK

TEBLİĞ