ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI GÖRÜŞLERİNİZE AÇILMIŞTIR - OSBÜK - OSBÜK

ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI GÖRÜŞLERİNİZE AÇILMIŞTIR

25-09-2013

EPDK’nın web sitesinde yayımlanarak ilişikte sunulan; “Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Taslağı” ve bu Yönetmelik uyarınca hazırlanan “Teminat Hesaplama Prosedürü Taslağı” ve “Fark Tutarı Prosedürü Taslağı” kamuoyunun görüşlerine açılmıştır.

Söz konusu taslağa ilişkin görüş ve önerilerinizi en geç 7 Ekim 2013 tarihine kadar EPDK’nın ftkaya@epdk.gov.tr e-posta adresine ve OSBÜK’ün serkan@osbuk.org.tr e-posta adresine Taslak Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form kullanılarak MS Word dosyası formatında gönderebilirsiniz.

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3
Dosya 4