E-FATURA EĞİTİMİ 21 AĞUSTOS 2013 TARİHİNDE YAPILACAK - OSBÜK - OSBÜK

E-FATURA EĞİTİMİ 21 AĞUSTOS 2013 TARİHİNDE YAPILACAK

22-07-2013

Maliye Bakanlığı bazı mükelleflerin elektronik fatura (e-fatura) ve elektronik defter (e-defter) uygulamasına geçmesi amacıyla bir dizi mevzuat yayımlamış ve en son düzenleme olan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ, Resmi Gazete’nin 14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliğe göre;

• 04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alışı yapan (malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın) mükellefler ile 31.12.2011 tarihi itibariyle 25.000.000,-TL veya daha yüksek brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar,

• 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10.000.000,- TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar,

01.01.2014 tarihi itibariyle “e-fatura” ve “e-defter” kapsamına girmekte olup bu limitlerin önümüzdeki yıllarda kademeli olarak düşürülerek uygulamanın genişletilmesi beklenmektedir.

Bu kriterlere göre yükümlülük kapsamına girenlerin en geç 1 Eylül 2013 tarihine kadar Maliye Bakanlığı’na yazılı başvuru yapmaları gerekmektedir.

Maliye Bakanlığı yetkilileri yukarıda belirtilen kriterleri taşıyan OSB’lerin de zorunlu “e-fatura” ve “e-defter” uygulaması kapsamına gireceğini ve süresi içerisinde başvuru yapmak zorunda olduklarını belirtmektedirler.

Eğitim faaliyetlerimizi organize eden “OSB AKADEMİSİ” olarak, OSB’lerimizin ilk başvuru, başvuruyu müteakip hazırlık çalışmaları ve uygulamalarına yardımcı olmak amacıyla Maliye Bakanlığı yetkilileri ile 21.08.2013 tarihinde ÜCRETSİZ bir eğitim toplantısı düzenlenmiştir.

Söz konusu eğitime katılacak Bölgeniz temsilcilerinin 13/08/2013 tarihine kadar faks veya e-posta ile OSBÜK’e bildirilmesi gerekmektedir.

TOPLANTININ;
Tarihi : 21 Ağustos 2013 Çarşamba
Saati : 13.30 – 17.00
Yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Konferans Salonu.