DÜNYA BANKASI FİNANSMANLI OSB PROJESİ TANITILDI - OSBÜK - OSBÜK

DÜNYA BANKASI FİNANSMANLI OSB PROJESİ TANITILDI

01-11-2021

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından “Dünya Bankası Finansmanlı OSB Projesi MEYDİP Başvuru Süreci Bilgilendirme Toplantısı” yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı OSB’lere yönelik toplantıda, Dünya Bankası aracılığıyla sağlanacak 300 milyon dolarlık kredi ve şartlarına ilişkin bilgiler verildi.

Yoğun katılımın sağlandığı toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Plan ve Program Daire Başkanı Orhan Kılınç, Dünya Bankası finansmanı hakkında şunları söyledi: “Projede kredi faiz oranı yüzde 3 olacak ve 3 yıl ödemesiz 13 yıl şeklinde kredi kullanılacak. Bu proje hibe programı değil, belirtilen şekilde kredi programıdır. Bu konuyla ilgili Bakanlık web sayfamızdan da bilgilere ulaşılabilir.”

 

Projenin detayları OSB’lere anlatıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanı Mahmut Açıkgöz ise proje ile ilgili OSB’lere bir sunum gerçekleştirdi. Açıkgöz sunumunda, Dünya Bankası finansmanlı Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi ile, seçilen OSB’lerin verimliliğinin, çevresel sürdürülebilirliğinin, rekabet gücünün artırılmasının ve bu bölgelerin diğer OSB’lere örnek oluşturmasının hedeflendiğini söyledi. Finansmanla OSB’lere 300 milyon dolar kredi sağlanacağını ifade eden Açıkgöz, “Kredide faiz oranı yüzde 3’tür. Kredi geri ödemeleri ise 3 yılı ödemesiz olmak üzere toplam 13 yılda yapılacaktır. Proje kapsamında OSB’lere herhangi bir hibe desteği de yapılmayacak” dedi.

Projede OSB’nin Sürdürülebilirliği, Rekabet Gücü ve Verimliliği İçin Altyapı ve Kolaylaştırıcı Ortamın Desteklenmesine ilişkin şartları anlatan Açıkgöz, “Başvurular yalnızca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı OSB tüzel kişilikleri tarafından yapılacak ve projenin ihale edilmemiş olması gerekecek. Yine sunulacak proje alanının mülkiyeti tümüyle OSB içerisinde olması gerekiyor. Yapılacak proje alanına ilişkin kamulaştırma bedelleri de bu finansman ile karşılanmayacak. Bilinen ve korunan kültürel miras üzerinde olumsuz etkileri olacak projeler, Dünya Bankası’nın Koruma Önlemi Politikasını tetikleyecek projeler ve ihtilaflı alanlardaki projeler ile çocuk ve zorla çalıştırmayı içeren faaliyetlere sahip projeler ise desteklenmeyecek” dedi.

Açıkgöz bilgilendirmesinde OSB’lere yönelik 3 başlığın bulunduğunu, bu başlıkların Mümkün Olduğunca Yeşil Çözümler Kullanarak OSB Temel Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi, OSB’de Yeşil Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi ve OSB Yenilik Merkezlerine Yapılan Yatırımların Desteklenmesi başlıkları olduğunu söyledi. Açıkgöz ayrıca bu desteklemelerin şartları ve proje türlerini de detaylarıyla anlattı.

Bilgilendirmenin ardından toplantıda projeye MEYDİP ile nasıl başvuru yapılacağı uygulamalı olarak anlatılırken, katılımcıların soruları da cevaplandırıldı.