“Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri Tarafından Organize Sanayi Bölgelerinde Dağıtım Faaliyeti Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı” - OSBÜK - OSBÜK

“Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri Tarafından Organize Sanayi Bölgelerinde Dağıtım Faaliyeti Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı”

16-02-2018

Sayın OSB Temsilcimiz;

EPDK tarafından hazırlanan “Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri Tarafından Organize Sanayi Bölgelerinde Dağıtım Faaliyeti Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı” ekte  görüşlerinize açılmıştır.

Söz konusu taslağa ilişkin varsa görüşlerinizin ekli Görüş Bildirme Formu’na işlenerek 9 Mart 2018 tarihine kadar  “MS Word” formatında info@osbuk.org.tr  adresine e-posta olarak gönderilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

OSBÜK


OSB Usul ve Esaslar Taslağı

Görüş Bildirim Formu