DAĞITIM LİSANSI SAHİBİ OSB'LERİN DAĞITIM BEDELLERİNİN HESAPLANMASINDA KULLANACAKLARI EL KİTABI EPDK TARAFINDAN HAZIRLANARAK YAYIMLANMIŞTIR - OSBÜK - OSBÜK

DAĞITIM LİSANSI SAHİBİ OSB’LERİN DAĞITIM BEDELLERİNİN HESAPLANMASINDA KULLANACAKLARI EL KİTABI EPDK TARAFINDAN HAZIRLANARAK YAYIMLANMIŞTIR

19-10-2009

Dağıtım Lisansı almış Organize Sanayi Bölgelerinin, OSB’lerin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca onaylı sınırları içerisinde yıllık olarak uygulayacakları dağıtım bedeli önerisini Yönetmeliğin ekindeki Tablo-1’e uygun olarak her yıl Ekim ayı sonuna kadar hazırlayarak Kurul onayı almaları gerekmektedir.
EPDK, OSB onaylı sınırları içerisinde bir sonraki yıl için uygulanacak dağıtım bedeli ile ilgili öneriyi inceler, gerekli görmesi halinde her türlü ek bilgi ve belge isteyebilir ve uygun bulması halinde 31 Aralık tarihine kadar onaylar.
Bu çerçevede, Yönetmelik ekindeki, “Tablo–1: Organize Sanayi Bölgeleri İçin Yıllık Dağıtım Bedeli Hazırlama Tablosu” kapsamında, Dağıtım Bedeli önerilerinin hazırlanmasında dikkate alınacak olan ve EPDK Uzmanı Sn. Bilal ÖĞÜNLÜ tarafından hazırlanan “El Kitabı” ilişikte sunulmuştur.

Dosya 1