DAĞITIM LİSANSI SAHİBİ OSB’LERE “HİBE ve TEŞVİKLİ KREDİ” DESTEĞİ - OSBÜK - OSBÜK

DAĞITIM LİSANSI SAHİBİ OSB’LERE “HİBE ve TEŞVİKLİ KREDİ” DESTEĞİ

21-04-2014

Yüksek Planlama Kurulu’nun 25.02.2012 tarih ve 28215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “2012-2013 Dönemi Enerji Verimliliği Strateji Belgesi” ile Ülkemiz gündeminde yer alan ve OSBÜK tarafından 23.11.2012 tarihinde “En Ucuz Enerji, Tasarruf Edilen Enerji” teması ile Kayseri de düzenlenen “VI. OSB ENERJİ ZİRVESİ” ile OSB’lerin gündemine taşınan enerji verimliliği konusu takip ettiğimiz çalışmalarımızın ön sıralarında bulunan önemli bir husustur.

Bahse konu, Strateji Belgesi eki SA-01/S-01/E-02 Kodlu Eylem Planı ile “OSB’lerin kamu kuruluşları ile olan ilişkilerinde bunların ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri belgesine sahip olmalarının istenmesi” hedef olarak benimsenmiş ve bu amaçla OSBÜK olarak “OSB AKADEMİSİ” bünyesinde 13-14 Haziran 2013 tarihlerinde TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi eğitimi düzenlenmiştir.

Bu güne kadar ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi olmayan OSB’lerin en kısa sürede bu belgeye sahip olmak için çalışmalara başlamasının gerekli ve faydalı olacağını bir kez daha hatırlatmanın yararlı olacağını düşünüyor ve tavsiye ediyoruz.

Bu konuda ABD Enerji Bakanlığı ile ortaklaşa Ankara, Gaziantep ve İstanbul da eğitim programlarının düzenlendiği de malumunuzdur.

Bütün bunlara rağmen Ülkemizin çok acil ve önemli tasarruf tedbirleri alması gerektiğine inandığımız ENERJİ VERİMLİLİĞİ konusunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü) ile ortak projeler geliştirerek OSB ve OSB katılımcılarına sunulması yönündeki çalışmalarımız devam etmektedir.

Bu kapsamda; Enerji Bakanlığı ile Bakanlığın tasarrufunda bulunan Dünya Bankasına ait bir fondan OSB Tüzel kişiliklerinin bizatihi kullandığı;

– Cadde sokak aydınlatma giderlerinin,

– Merkezi arıtma tesisi elektrik enerjisi giderlerinin,

– Çeşitli tesislerde kullanılan pompa ve elektrik motorlarının,

elektrik enerjisi giderlerinde tasarruf sağlanabilmesi amacıyla OSB Tüzel Kişiliklerine HİBE ve TEŞVİKLİ KREDİ sağlanacaktır.

Söz konusu desteğin kapsamının planlanabilmesi amacıyla; EPDK’dan Elektrik Dağıtım Lisansı sahibi OSB’lerin aşağıda sunulan formu 25/04/2014 tarihine kadar OSBÜK’ e ulaştırmaları gerekmektedir.

Dosya 1