ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ 21 KASIM 2008 (BUGÜN) TARİH VE 27061 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI - OSBÜK - OSBÜK

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ 21 KASIM 2008 (BUGÜN) TARİH VE 27061 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

21-11-2008

Organize Sanayi Bölgelerini de yakından ilgilendiren “Çevre Denetimi Yönetmeliği” 21.11.2008 (bugün) tarih ve 27061 sayılı Resmi Gazetede 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır.
Organize Sanayi Bölgeleri söz konusu Yönetmelikte;
Ø ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ KURMA VEYA ÇEVRE GÖREVLİSİ ÇALIŞTIRMA KRİTERLERİ ana başlığı altında yer alan “tesis veya faaliyetlerin çevre yönetim birimi kurma veya çevre görevlisi çalıştırma kriterleri” başlıklı 10. maddesi ikinci fıkrasında; “(2) Organize Sanayi Bölgeleri yönetimleri bünyesinde en az üç çevre görevlisinden oluşan Çevre Yönetim Biriminin kurulması veya en az iki çevre görevlisinin çalıştırılması ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmetinin alınması zorunludur.”
Ø ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ OLAN FAALİYET VEYA TESİSLER ana başlığı altında yer alan “Diğer Tesisler” başlıklı kısımda “10.30. Karışık Endüstriler (OSB ve sektör belirlemesi yapılamayan diğer sanayiler),”
ibareleri ile yer almaktadır.

Dosya 1