CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BELİRLENDİ - OSBÜK - OSBÜK

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BELİRLENDİ

11-01-2017

İmalat sanayii ile çağrı merkezi ve veri merkezi yeni yatırım projeleri ile imalat sanayiinde yer alan yarım kalmış ya da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen geçmiş yahut başka sebeplerle faaliyet göstermeyen tesislerin yeniden ekonomiye kazandırılması için sağlanacak yatırım ve işletme dönemi desteklerini kapsayan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 23 ili içeren “Cazibe Merkezleri Programının Uygulanması İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar” Resmi Gazete’nin 11.01.2017 tarih ve 29945 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili karara aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI