Sirküler arşivleri - Sayfa 4 / 8 - OSBÜK Arşiv - OSBÜK

SİRKÜLER

OSBUK
2013/6

S İ R K Ü L E R (2013/6) Sayı : SR.2013/437-19/11/2013 Konu: Çeşitli. ………… OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 1- Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; “İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli” başlıklı 11. Maddesinin ilgili bendleri; Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2013/5

S İ R K Ü L E R (2013/5) Sayı : SR.2013/414-22/10/2013 Konu: Çeşitli.  ………… OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 1- Resmi Gazete’nin 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında; “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” ile “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ” hükümlerinde […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2013/4

S İ R K Ü L E R (2013/4) Sayı  : SR.(2013/4)359-27/08/2013 Konu: Çeşitli. ………… OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 1- Bilindiği üzere, çalışma yaşamını, işçi-işveren ilişkilerini düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik olanağını sağlamak gibi bir dizi amacı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; üretim üslerimiz OSB’lerimizle yoğun ilişkisi bulunan Bakanlıklarımızın başında gelmektedir. Bu kapsamda OSBÜK Yönetim […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2013/3

S İ R K Ü L E R (2013/3) Sayı : SR.(2013/3)322-05/07/2013 Konu: Çeşitli. ………… OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 1- Organize Sanayi Bölgelerinin Müteşebbis Heyetlerine temsilci gönderen Sanayi Odası, Ticaret ve Sanayi Odası veya Ticaret Odalarında yapılan seçimler sonucunda; önceki Müteşebbis Heyet üyelerinden Oda Meclislerine giremeyenlerin Müteşebbis Heyetteki görevlerinin devam edip etmemesi konusunda sorulan sorular üzerine […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2013/2

S İ R K Ü L E R (2013/2) Sayı : SR.(2013/2)312-28/06/2013 Konu: Çeşitli. ………… OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE, 1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Görüntü Yönetmeliği Taslağı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmış olup, Söz konusu Yönetmelik taslağına ilişkin görüş ve önerilerinizi 05.07.2013 tarihine kadar, adı geçen bakanlığa bildirilmesi gerektiğini içeren Çevre ve […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2013/1

S İ R K Ü L E R (2013/1) Sayı : SR.(2013/1)/29/04/2013 Konu: Çeşitli. ………… OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan, 6446 sayılı ‘Elektrik Piyasası Kanunu’ Resmi Gazete’nin 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün OSB Müdürlükleri proje onay ve […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2012/XIV

S İ R K Ü L E R (2012/XIV) Sayı : SR.(2012/XIV)843-06/12/2012 Konu: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ………… OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 1- Malumunuz üzere, Resmi Gazete ’nin 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren “6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu” nun “Tanımlar” başlıklı 3 ncü maddesinin (m) bendindeki; Ortak sağlık […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2012/XIII

S İ R K Ü L E R (2012/XIII) Sayı  : SR.(2012/XIII)-27/11/2012 Konu: Huzur Hakkı. ………… OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi: a) 17.08.2012 tarih ve 704 sayılı yazımız. b) Maliye Bakanlığı’nın 12.11.2012 tarih ve 11766 sayılı yazısı. 4562 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 52 nci maddeleri gereğince OSB Müteşebbis Heyet, Yönetim ve […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2012/XII

S İ R K Ü L E R (2012/XII) Sayı  : SR.(2012/XII)725-20/09/2012 Konu: Çeşitli. ………… OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE, 1- Bazı OSB yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde ve Teknik Komisyon Çalışmalarına katılanlarla yaptığımız görüşmelerden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 25 Nisan 2012 tarih ve 1310 sayılı Genelgesinde Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmesi aşamasında SGK’dan İlişiksizlik Belgesi talep edilip, edilmeyeceği […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2012/XI

S İ R K Ü L E R (2012/XI) Sayı : SR.(2012/XI)690-23/07/2012 Konu: Çeşitli. ………… OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE, Bir OSB’nin talebi üzerine, 5084 sayılı kanunun geçici 1 nci ve 4562 sayılı kanunun geçici 9 uncu maddesine göre bedelsiz olarak tahsisi yapılan arsalar için KOSGEB payı ödenip ödenmeyeceği hususundaki sorumuza cevaben gönderilen ve Organize Sanayi Bölgeleri […]

DEVAMINI OKU