Sirküler arşivleri - Sayfa 4 / 8 - OSBÜK Arşiv - OSBÜK

SİRKÜLER

OSBUK
2014/5

S İ R K Ü L E R (2014/5) Sayı : SR.2014/01/10/2014 Konu: Çeşitli. …………….. OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanıp, 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği’nin; 5/1-d bendi ile 23/3,4,5 ve 6 fıkralarında yer alan “Bedelsiz Şartı Aranmaksızın” ibaresi Danıştay 14’üncü Dairesinin, […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2014/4

S İ R K Ü L E R (2014/4) Sayı : SR.2014 /401-04/08/2014 Konu: Çeşitli. …………….. OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 1- Merkezi atıksu arıtma tesisi (AAT) bulunmayan OSB’lerde yer alan ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında alıcı ortam deşarj standartlarını sağlayacak şekilde arıtma yapan işletmelerin, OSB’ye ait AAT kuruluncaya kadar Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2014/3

S İ R K Ü L E R (2014/3) Sayı : SR.2014 / 363-17/06/2014 Konu: Çeşitli. …………….. OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 1- OSB Yönetimlerinin NACE kodlarının tespit edilmesi hususunda bazı OSB’lerimizden gelen sorulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü nezdinde yapılan görüşmeler neticesinde kaleme alınan bilgi notu aşağıda sunulmuştur. “Bilindiği […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2014/2

S İ R K Ü L E R (2014/2)  Sayı  : SR.2014/71-13/03/2014 Konu: Çeşitli. …………….. OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 1)      Organize Sanayi Bölgelerimizin, ihale ilanları başta olmak üzere personel alımları, mal alımları, parsel tahsis ve satışları gibi çeşitli ilanlarının OSBÜK kanalıyla, kamuoyuna duyurulması amacıyla www.osbuk.org.tr resmi web sayfamızda “DUYURULAR” başlığı adı altında yeni bir menü oluşturulmuştur. […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2013/7

S İ R K Ü L E R (2013/7) Sayı : SR.2013/453-16/12/2013 Konu: OSB Bilgi Sitesi ve Hafta Sonu Çalışma İzni Hk. ………… OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 1) Ülkemizin parlayan yıldızı ve ekonominin lokomotifi OSB’lerin fiili ve fiziki durumlarını içeren bilgilere; başta yatırımcılar olmak üzere, kamu yöneticileri, araştırmacılar, ekonomistler, akademisyenler ile basın kuruluş ve mensuplarının güncel […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2013/6

S İ R K Ü L E R (2013/6) Sayı : SR.2013/437-19/11/2013 Konu: Çeşitli. ………… OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 1- Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; “İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli” başlıklı 11. Maddesinin ilgili bendleri; Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2013/5

S İ R K Ü L E R (2013/5) Sayı : SR.2013/414-22/10/2013 Konu: Çeşitli.  ………… OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 1- Resmi Gazete’nin 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında; “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” ile “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ” hükümlerinde […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2013/4

S İ R K Ü L E R (2013/4) Sayı  : SR.(2013/4)359-27/08/2013 Konu: Çeşitli. ………… OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 1- Bilindiği üzere, çalışma yaşamını, işçi-işveren ilişkilerini düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik olanağını sağlamak gibi bir dizi amacı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; üretim üslerimiz OSB’lerimizle yoğun ilişkisi bulunan Bakanlıklarımızın başında gelmektedir. Bu kapsamda OSBÜK Yönetim […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2013/3

S İ R K Ü L E R (2013/3) Sayı : SR.(2013/3)322-05/07/2013 Konu: Çeşitli. ………… OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 1- Organize Sanayi Bölgelerinin Müteşebbis Heyetlerine temsilci gönderen Sanayi Odası, Ticaret ve Sanayi Odası veya Ticaret Odalarında yapılan seçimler sonucunda; önceki Müteşebbis Heyet üyelerinden Oda Meclislerine giremeyenlerin Müteşebbis Heyetteki görevlerinin devam edip etmemesi konusunda sorulan sorular üzerine […]

DEVAMINI OKU
OSBUK
2013/2

S İ R K Ü L E R (2013/2) Sayı : SR.(2013/2)312-28/06/2013 Konu: Çeşitli. ………… OSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE, 1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Görüntü Yönetmeliği Taslağı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmış olup, Söz konusu Yönetmelik taslağına ilişkin görüş ve önerilerinizi 05.07.2013 tarihine kadar, adı geçen bakanlığa bildirilmesi gerektiğini içeren Çevre ve […]

DEVAMINI OKU